Skip to content
Menu
Menu

Organizátori hlásia rekordný počet nominácií na ocenenie “SRDCE NA DLANI 2021”

Do 8.11.2021 bolo možné zasielať nominácie na ocenenie dobrovoľníkov / dobrovoľníčok, koordinátorov / koordinátoriek, dobrovoľníckych skupín, projektov či výnimočnej podpory dobrovoľníctva. Za rok 2021 sme prijali celkovo 39 nominácií, čo je zatiaľ najvyšší počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani”, ktoré v našom kraji organizujeme už 20. krát.

Medzi 39 nomináciami bolo 24 nominácií jednotlivcov a 15 sa týkalo skupín a organizácií (z toho jedna firemná nominácia). Najviac nominácií sme obdržali z okresu Prešov (21), druhý najvyšší počet z okresu Stará Ľubovňa (5) a ďalšie prišli z okresov Bardejov, Sabinov, Poprad, Vranov nad Topľou a Humenné.

„Z dlhodobého hľadiska počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani” stúpa. To je pre Prešovské dobrovoľnícke centrum pozitívny signál, že dobrovoľníctvo sa v našom kraji teší čoraz väčšej podpore verejnosti, že ľudia dobrovoľníctvo vnímajú a dokážu ho aj oceniť.” hovorí Petra Gerhartová predsedníčka PDC – o. z.

Tento rok opäť prebieha oceňovanie na krajskej úrovni vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a následne potom aj na národnej úrovni. Celkovo na Slovensku bolo v roku 2021 prijatých 315 nominácií, čo je viac ako minulý rok takže okrem Prešovského dobrovoľníckeho centra sa vyššiemu počtu nominácií tešili aj iné krajské dobrovoľnícke organizácie, ktoré každoročne oceňovanie organizujú vo svojom kraji.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckyh centier a organizácií a CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Medzi nomináciami v Prešovskom kraji jednoznačne dominovali dobrovoľnícke aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti, mnohé súviseli s rozvojom komunity a ďalšie sa týkali vzdelávania a osvetovej činnosti, podpory kultúry a umenia, turizmu a ochrane životného prostredia a zvierat. Všetky príbehy, s ktorými sme sa prostredníctvom nominácií mohli zoznámiť sú veľmi inšpiratívne, plné ľudskosti a preto sme sa rozhodli postupne vám všetky predstaviť aj cez naše profili na Facebooku a Instagrame. Sledujte nás a nechajte sa inšpirovať aj vy!

Všetkých 39 nominácií v ôsmich kategóriách sme starostlivo spracovali a pripravili pre hodnotenie nezávislou hodnotiacou komisiou, ktorej predsedala Mgr. Dagmar Verešpejová z Rady mládeže Prešovského kraja. Čestné miesto v desaťčlennej hodnotiacej komisii prijali a nominácie hodnotili:

  • Petra Kováčová – koordinátorka oceňovania „Srdce na dlani 2021“
  • Bc. Juliana Hajduková – jedna zo zakladajúcich členiek PDC – o.z.
  • PhDr. Dušan Demčák PhD. – podpredseda PDC – o.z. a riaditeľ zariadenia pre seniorov Harmónia Prešov/Cemjata
  • PhDr. Mária Humeníková PhD. – vedúca odboru služieb pre občanov mesta Prešov
  • PaedDr. Slavka Olejníková – za odbor školstva PSK
  • Mgr. Veronika Slaninková – moderátorka RTVS (pracovisko Košice) a dlhoročná spolupracovníčka PDC – o.z.
  • Diana Gabriková – moderátorka RTVS
  • Mgr. Dagmar Verešpejová – za Radu mládeže Prešovského kraja
  • Ing. Zuzana Pitková – za OZ Kolobeh života
  • Bc. Eva Kažimírová – za Úsmev ako dar (pobočka Prešov)

„Chceli sme aby o oceneniach v tomto jubilejnom 20. ročníku rozhodol širší okruh ľudí preto mala hodnotiaca komisia oproti uplynulým rokom až 10 členov. Oslovili sme ľudí z organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach, zo samosprávy aj z médií. Podarilo sa nám tak vytvoriť pestrú pracovnú skupinu, ktorá dokázala veľmi kvalitne všetky nominácie vyhodnotiť.”– koordinátorka “Srdce na dlani 2021” Petra Kováčová.

Hodnotiaca komisia nakoniec hodnotila 38 nominácií (jednu nomináciu nominovaný stiahol) v siedmich kategóriách (v kategórii dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí nebola hodnotená žiadna nominácie). Najviac nominácii, až 11, hodnotila komisia v kategórii “DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC”. V kategóriách “DOBROVOĽNÍK/ČKA” a “PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA” bolo hodnotených 7 nominácií, v kategóriách “DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA” a “DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/PROGRAM” 4 nominácie a v kategóriách “KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK” a “MIMORIADNE OCENENIE” boli hodnotené dve nominácie.

O nomináciách spoločne členovia hodnotiacej komisie diskutovali na zasadnutí 18.11.2021 v klubovni Puzzle na Svätoplukovej ulici, kde zároveň rozhodli o tom komu bude v jednotlivých kategóriách udelené ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2021”. Výsledkom zasadnutia hodnotiacej komisie sú aj nominácie na národné oceňovanie “Dobrovoľník 2021”, ktoré by sa malo uskutočniť na jar 2022.

„Všetky nominácie, ktoré sme na zasadnutí hodnotili boli naozaj veľmi pekné takže rozhodovanie nebolo vôbec ľahké. Pri hodnotení sme zohľadnili viacero faktorov, diskusia bola naozaj konštruktívna a nakoniec sme v každej kategórii dospeli k zhode. Vybrali sme také príbehy, ktoré sú z nášho pohľadu najsilnejšie, najinšpiratívnejšie aj keď ocenenie by sme najradšej dali každej jednej nominácii.” dodáva predsedníčka hodnotiacej komisie Dagmar Verešpejová z Rady mládeže Prešovského kraja.

Výsledky hodnotenia zatiaľ ešte stále držíme v tajnosti. Pôvodne sme ich totiž mali zverejniť a ocenenia odovzdať 2.12.2021 na slávnostnom galavečeri, na ktorom sme chceli zároveň osláviť 20. výročie oceňovania. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku sme však museli tento plánovaný termín zrušiť.

Ocenenia odovzdáme v náhradnom termíne dňa 10.2.2022 v Klube STROMORADIE v Prešove. Podujatie bude prebiehať v obmedzenom režime podľa platných opatrení preto ani tentoraz nebudeme môcť osláviť 20. výročie oceňovania tak ako sme chceli. Na Stromoradí sa stretneme so všetkými nominovaní na ocenenie “Krajské Srdce na dlani”, pre ktorých sú pripravené menšie darčeky a sprievodný kultúrny program. V rámci neho vystúpia ako “dobrovoľníci” bez nároku na honorár gitaristi DUO FARSA a skupina HRDZA, večerom nás prevedie moderátor EDUARD MICHÁLEK. Záštitu nad podujatím prevzali predseda PSK Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorí zároveň prijali pozvanie na slávnostné oceňovanie.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2021”, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Petra Kováčová