Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov otvorilo všetky materské a základné školy

Prečítať článok

Mesto Prešov otvorilo 8. 3. 2021 všetky materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do tried na 1. stupni ZŠ nastúpilo 61% percent žiakov. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Výnimkou sú len malé skupinky, v ktorých sa učia prezenčne, na štyroch školách.

V Prešove sú aktuálne otvorené všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prezenčná výučba je umožnená pre žiakov 1. stupňa, pričom jednotlivé školy uprednostňujú tých žiakov, ktorí sa preukážu čestným prehlásením o tom, že obaja ich rodičia vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu. Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov a zamestnancov škôl je však lokálne zatvorených 16 tried.

8. marca 2021 nastúpilo v rámci 12-tich mestských ZŠ 1986 žiakov 1. stupňa z celkového počtu 3269. Pre žiakov druhého stupňa je aj naďalej zabezpečené vyučovanie online formou. Na základe manuálnu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Návrat detí do škôl“ je však umožnená aj prezenčná výučba pre starších žiakov v malých skupinkách, a to na štyroch školách (ZŠ Kúpeľná, ZŠ Šrobárova, ZŠ Važecká a ZŠ Československej armády). Na každej škole sú vytvorené 2 skupiny v počte 5 žiakov + 1 učiteľ.

Do materských škôl nastúpilo 8. 3. 2021 spolu 1037 detí z celkového počtu 2499. V rámci 20-tich materských škôl je aktuálne zatvorených 5 tried z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u detí a učiteliek.

ilustračné foto: MsÚ Prešov