Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov prerušilo prevádzku troch materských škôl

Mesto Prešov dočasne zatvorilo tri materské školy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19, v prípade jednej škôlky to bol nízky záujem rodičov o návštevu detí v MŠ počas jarných prázdnin.

Na dvoch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19. Ide o MŠ Československej armády a MŠ Sládkovičova, v ktorých je z uvedeného dôvodu dočasne prerušená prevádzka v termíne od 22.2.2021 do 07.3.2021.

Spomedzi 20 mestských materských škôl však zostala od 22. februára 2021 dočasne zatvorená aj MŠ Matice slovenskej, nakoľko záujem rodičov, respektíve zákonných zástupcov o umiestnenie detí v škôlke počas jarných prázdnin bol veľmi nízky. Táto škôlka svoje brány znovu otvorí už 1. marca 2021.

Z celkového počtu 2499 detí nastúpilo dňa 22.2.2021 do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 509 detí.

 

Ilustračné foto: pixabay.com

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA