Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov spúšťa novú aplikáciu na parkovanie v regulovaných zónach

Prečítať článok

Pôvodnú mobilnú aplikáciu eParkio určenú na platby za parkovanie v Prešove nahradí od 12.4.2022 úplne nová a vylepšená aplikácia Urbi – Parkovanie. Vodiči si ju budú môcť stiahnuť do mobilných zariadení s operačnými systémami Android a iOS.

Mesto Prešov spustí od 12. apríla 2022 novú mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť pre všetkých užívateľov predplatených parkovacích kariet ako aj pre vodičov, ktorí v rámci regulovaných zón parkujú krátkodobo. Novú aplikáciu s názvom Urbi – Parkovanie si môžu vodiči stiahnuť prostredníctvom Google Play alebo Apple store od 12.4.2022 a začať používať od 8:00 hod ráno. Užívatelia, ktorí sa už zaregistrovali v pôvodnej aplikácii eParkio, budú o ukončení jej fungovania upovedomení prostredníctvom e-mailu.

Informačný e-mail s pokynmi k pripravovaným zmenám dostanú aj všetci užívatelia parkovacích kariet. Všetky dôležité informácie nájdu vodiči aj na informačných tabuliach a parkovacích automatoch, kde pribudnú aj QR kódy pre zjednodušenie SMS platieb za parkovné.

Pôvodná aplikácia bude funkčná do 11. apríla 2022. Od 12.4.2022 už musia vodiči používať novú aplikáciu. Platby za parkovné však bude možné naďalej realizovať aj prostredníctvom automatov (v hotovosti alebo platobnou kartou) alebo zaslaním SMS správy s príslušnými údajmi na číslo 2200.

V prípade, že užívateľom aplikácie eParkio zostane na konte po 12.4.2022 nespotrebovaný kredit, musia o jeho vrátenie požiadať mesto Prešov na e-mailovej adrese parkovanie.presov@presov.sk  Do správy je potrebné uviesť prihlasovací e-mail užívateľa aplikácie, posledné štvorčíslie platobnej karty, z ktorej si užívateľ dobíjal kredit a číslo účtu v tvare IBAN.

Nová aplikácia Urbi – Parkovanie prinesie vodičom viacero výhod a noviniek. Táto mobilná aplikácia je užívateľsky prístupnejšia a sú v nej k dispozícii aj graficky a farebne znázornené parkovacie plochy podľa príslušného tarifného pásma. Aplikácia taktiež ponúka možnosť podania žiadosti (aj opakovanej) o vystavenie všetkých druhov parkovacích kariet, prípadne ich obnovenie elektronicky.

Po požiadaní o kartu v aplikácii bude užívateľ automaticky presmerovaný na mobilný webový portál, kde bude prihlásený pod údajmi vloženými do novej aplikácie. Jednoduchší bude aj spôsob použitia návštevníckej karty. Platbu za návštevu bude po novom môcť uhradiť nielen rezident, ale aj samotný návštevník bytu v regulovanej zóne.

Zdroj: presov.sk