Skip to content
Menu
Menu

Róm Martin David získal ocenenie Srdce na dlani 2021

Prečítať článok

(pv) – Róm Martin David zabodoval v celoslovenskom kolo ocenenia Srdce na dlani 2021 v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci na Slovensku. Róm z Čičavy bol vybraný spomedzi 315 nominovaných jednotlivcov a organizácií. Dosiaľ nie je známe, že by Róm získal podobné ocenenie. 

Jeho dobrovoľníctvo je pozoruhodné nielen pre jeho rómsku národnosť, ale aj pre jeho zdravotný hendikep, starší vek i pre jeho službu väzňom. Pomáha chudobným ľuďom distribúciou použitého oblečenia, realizuje hudobné programy a osvetovú činnosť vo väzniciach, pomáha mladým v rómskych osadách nájsť vlastnú sebahodnotu a vypomáha pri realizovaní tanečných a divadelných mládežníckych aktivít ako doprovod.

Nedávno takto pomáhal na Európskych katolíckych sociálnych dňoch v Bratislave, kde vystupoval tanečný súbor Čiriklore (Vtáčatá), podobne slúžil aj pri nácvikoch programu pre pápeža Františka na Luníku IX. Ako sám priznáva, angažovanosti ho motivovala aj Gréckokatolícka rómska misia.

„Naša spoločnosť čelí predsudkom, že Rómovia nechcú pracovať. Ja však poznám veľa Rómov, ktorí túžia po dôstojnej práci, mnohí z nich aj pracujú,“ tvrdí Ivana Németová, ktorá dobrovoľníka nominovala a momentálne pracuje ako koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva v Inovačnom partnerskom centre, ktoré pôsobí v Prešovskom samosprávnom kraji.

V Gréckokatolíckej rómskej misii pôsobí vyše stovka rómskych dobrovoľníkov, ktorí nielenže pracujú, ale aj dobrovoľníčia bez nároku na odmenu. To je podľa nás ten najlepší dôkaz sociálnej zmeny, ktorá nastala zvnútra,“ doplnila.

Medzinárodný deň Rómov si spoločnosť pripomenula 8. apríla 2022 už po 51.-krát. Táto dlhotrvajúca tradícia svedčí o tom, že bolo už dosť vyumelkovaných, ale prázdnych slov o „pomoci“ tejto menšine. Prešovský kraj je jedným z príkladov rómskej angažovanosti, aj vďaka podpore a koordinácii rómskeho dobrovoľníctva.

Medzinárodný deň Rómov sa niesol aj v ovzduší začínajúceho Kongresu mladých Rómov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave. Zúčastnili sa ho aj študentky Nikola a Denisa z okresu Bardejov. Hoci pochádzajú z osád, kde vzdelanie je posledné v rebríčku hodnôt, obe študujú pedagogiku a túžia sa venovať rómskym deťom. Už počas štúdia sa dobrovoľnícky venujú mladým.

Chcem sa zúčastniť kongresu, lebo je to spôsob, ako vyjadriť svoj názor, ako ovplyvniť smerovanie rómskej spoločnosti,“ objasňuje Nikola. „Nehanbím sa za to, že som Rómka a chcem, aby sa za to nikto nemusel hanbiť. Teším sa, že spoznám ďalších mladých Rómov, ktorí zmýšľajú rovnako,“ dopĺňa. Podľa organizátorov bol o kongres veľký záujem a nie každému sa naň podarilo dostať.

Ďalším dôvodom na oslavu je skutočnosť nevídaného nárastu rómskeho dobrovoľníctva v posledných rokoch. V Prešovskom kraji sa počas marca 2022 zrealizovalo vyše 20 rôznych dobrovoľníckych aktivít Rómov; ak rátame pravidelné a opakujúce sa aktivity, bolo ich vyše 40. Išlo najmä o pomocné rekonštrukčné práce, doučovanie detí či o pomoc Ukrajine.

Foto: PSK