Skip to content
Menu
Menu

Železnice opäť upravili mimoriadne vlaky z Čopu do Košíc

Za účelom lepšie organizovať prúdy ľudí utekajúcich z Ukrajiny smerom do veľkokapacitného strediska v Michalovciach pristupujeme od 8. 4. 2022 k úprave vedenia mimoriadnych vlakov z Čopu do Košíc.

Po novom budú vlaky slúžiace k preprave obyvateľov z Ukrajiny vypravované iba v úseku zo stanice Čop do stanice Čierna nad Tisou a späť a to nasledovne:

 vlak Os 8860 (Čierna nad Tisou 7:00 – Čop 7:40),

 vlak Os 8861 (Čop 10:35 – Čierna nad Tisou 11:46),

 vlak RR 961 ZAKARPATIA (Čop 15:50 – Čierna nad Tisou 16:49),

 vlak RR 962 ZAKARPATIA (Čierna nad Tisou 13:14 – Čop 13:51).

Pre vojnovú situáciu na Ukrajine ostávajú i naďalej zrušené nasledovné vlaky, a to bez náhrady až do odvolania:

 vlak RR 960 ZAKARPATIA (Košice 9:08 – Čop 11:00),

 vlak RR 963 ZAKARPATIA (Čop 19:06 – Košice 21:33),

 vlak Os 8862 v úseku Čierna nad Tisou – Čop a vlak Os 8863 v úseku Čop – Čierna nad Tisou.

ZSSK chce aj naďalej pomáhať ukrajinským občanom utekajúcim z krajiny pred vojnovým konfliktom a preto stále platí, že na svoju bezpečnú prepravu môžu využiť vlaky ZSSK, ak sa preukážu platným cestovným pasom, občianskym preukazom alebo deklaráciou, že ide o občana UA (napr. udelený štatút dočasného odídenca; doklad o prekročení SK-UA hranice).

Pre bezplatnú prepravu je potrebné „vyzdvihnúť“ si podľa stanovených podmienok bezplatný cestovný doklad v pokladnici, v krajnom prípade u sprevádzajúceho personálu vo vlaku na základe predloženia platného ukrajinského cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo deklarácie, že ide o občana Ukrajiny.

Prosíme všetkých slovenských cestujúcich, aby boli voči ich ukrajinským spolucestujúcim empatickí a v prípade potreby im pomohli či už s orientáciou počas prepravy, hľadaním spojov alebo voľných miest vo vlakoch.

Pre občanov Ukrajiny tiež ZSSK pripravila špeciálnu podstránku, na ktorej nájdu rýchlo a prehľadne všetky potrebné informácie o preprave vlakmi ZSSK vo svojom rodnom jazyku 

https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Aj naďalej sa budeme snažiť pomôcť, ako to len pôjde. V tejto krízovej situácii sa však rozhodnutia robia za pochodu a veľmi dynamicky, preto odporúčame pre najaktuálnejšie informácie sledovať náš web a Facebook.

Tomáš Kováč
hovorca ZSSK