Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov začína s vydávaním druhej rezidentskej parkovacej karty

V rámci systému regulácie statickej dopravy pribúda v meste Prešov od 1. februára 2023 možnosť požiadať o vydanie druhej rezidentskej parkovacej karty.

Všetci vlastníci prvej virtuálnej rezidentskej parkovacej karty tak môžu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 13/2019 požiadať aj o vydanie tej druhej. Spravovanie virtuálnej karty je možné prostredníctvom aplikácie URBI – Parkovanie.

Do aplikácie je potrebné sa registrovať e-mailovou adresou a heslom. Na vystavenie karty je potrebné podať žiadosť spolu s potrebnými dokumentmi, ktoré sú v žiadostiach vypísané. E-mailová adresa uvedená v žiadosti pritom musí byť totožná s adresou registrovanou v aplikácii.

Žiadosť je možné podať troma spôsobmi:

  • Osobne v klientskom centre MsÚ Prešov (Jarková 26)
  • Elektronicky zaslaním e-mailu na adresu parkovanie.presov@presov.sk
  • Prostredníctvom aplikácie Urbi – Parkovanie

Po vyhodnotení prijatých žiadostí bude občanovi vystavený a elektronicky doručený platobný príkaz, ktorý môže uhradiť bankovým prevodom alebo osobne v pokladni mesta. Systém kartu automaticky aktivuje najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia platby.

Zdroj: presov.sk