Skip to content
Menu
Menu

Minister školstva zrušením Testovania 5 obmedzil informovanosť rodičov

Inštitút INEKO vyjadruje znepokojenie nad rozhodnutím ministra školstva Jána Horeckého, ktorým na poslednú chvíľu zrušil celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5) v školskom roku 2022/2023. Rodičia, ale aj štát tak prídu o časť drahocenných informácií.

Minister školstva obhajuje svoje rozhodnutie pandémiou, ktorá výrazne zasiahla do školského vyučovania, viedla k prechodu na dištančnú formu vzdelávania, čo mohlo podľa neho v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania a k rozdielom medzi regiónmi.

Minister školstva Ján Horecký však svojim rozhodnutím práve zahatal cestu k tomu, aby sa štát a celá verejnosť dozvedela na základe tvrdých dát a faktov, aký veľký vplyv zanechala pandémia koronavírusu na deťoch prichádzajúcich na druhý stupeň v jednotlivých základných školách. Takto budeme pri svojich rozhodnutiach obmedzení len na domnienky a intuíciu.

Tým, že sa súčasný minister školstva, mimochodom po páde vlády s obmedzeným mandátom, rozhodol zrušiť Testovanie piatakov, a teda zrušil celoslovenský, plošný zber štandardizovaných dát, prispel, žiaľ, k tomu, že štát nezíska drahocenné informácie. Slúžiť mohli o. i. aj na to, aby sme na základe nich vedeli, kam máme zacieliť naše intervencie. Aby sme vedeli, ktorým školám, v akých regiónoch, a v ktorých oblastiach výučby pomôcť. Práve pomocou týchto informácií sme mohli pomôcť efektívnejšie zotierať regionálne rozdiely či rozdiely medzi školami.

Dátová hmla tomu určite nepomôže. Zrušením Testovania 5 v tomto školskom roku sa taktiež preruší zber dát, ktorý je potrebný pre kalkuláciu tzv. pridanej hodnoty jednotlivých škôl.

V neposlednom rade ďalším veľkým negatívom tohto rozhodnutia ministra je, že široká verejnosť nedostane informácie o výsledkoch žiakov v jednotlivých školách. Rodičia tak prídu o jeden z nástrojov na to, aby tlačili na zlepšovanie kvality vzdelávania a o jeden zdroj z informácií, podľa ktorých by sa vedeli kvalifikovanejšie rozhodovať.

To, že je po týchto informáciách dopyt vo verejnosti, ukazuje aj štatistika návštevnosti nášho školského portálu https://skoly.ineko.sk, ktorý od začiatku roka navštívilo takmer 120-tisíc užívateľov, ďalšie státisíce ľudí si informácie o výsledkoch žiakov, ktoré sme zverejnili v januári, a ktoré vychádzajú aj z dát z predošlých Testovaní 5, našli vo výstupoch médií. Rozhodnutím ministra Horeckého sa informovanosť nás všetkých zníži.

Dušan Zachar, riaditeľ INEKO
Foto: MŠVVaŠ