Skip to content
Menu
Menu

Mesto Veľký Šariš robí veľký krok do budúcnosti

(pv) – Mesto Veľký Šariš už dlhšiu dobu naráža na problém zvýšenej frekvencie automobilovej dopravy, ktorá vyžaduje rozširovanie existujúcej cestnej siete. V bezprostrednej blízkosti mesta sa stavia severný obchvat Prešova, ktorý má byť dokončený už na jar 2023. Toto riešenie dopravnej situácie bolo ľuďmi dlho žiadané, keďže má odľahčiť mestské cesty od náporu áut, no prináša aj nezamýšľané negatívne dopady pre lokálnu prírodu.

Nezanedbateľnou výzvou je pre mesto Veľký Šariš aj rastúci počet obyvateľstva spojený s rozsiahlou výstavbou domov. Mesto zároveň čelí globálnej klimatickej kríze, ktorá významne ovplyvňuje životné prostredie a zdravie obyvateľov a obyvateliek. Kvalita života v meste ako ju poznáme je do značnej miery ohrozená.

Projekt MÚSES+ Veľký Šariš je reakciou na odhodlanie vedenia mesta čeliť týmto výzvam. Mesto si stanovilo cieľ zabezpečiť dokument, ktorý bude ponúkať komplexné zhodnotenie súčasného stavu životného prostredia a odporúčania pre jeho zlepšenie v budúcnosti.

Dokument bude vo výsledku praktický podklad, na ktorého základe sa mesto priblíži dlhodobo udržateľnému rozvoju a to skrz odporúčania, ktoré dokument prinesie na konkrétne projekty a aktivity aj zdroje ich financovania.

„Zdravé životné prostredie povzbudzuje dobrý život ľudí,” hovorí primátor mesta Viliam Kall. MÚSES+ je tak skratkou pre dokument o Miestnom Územnom Systéme Ekologickej Stability s pridanou spoločenskou hodnotou. Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu, no neopomína ani turizmus, územný rozvoj a skúsenosti ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu a rozvoju mesta a regiónu, pričom zohľadňuje ich potreby a požiadavky. Mesto na tento projekt  vyhradilo čiastku 70 000 eur z celkového rozpočtu na environmentálnu kompenzáciu 1,8 mil. eur.

Veľký Šariš bude prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať tento dokument prepojený na ďalšie disciplíny a vypracovaný participatívnym spôsobom, teda so zapojením verejnosti.

Pre účely spracovania tohto dokumentu bol vytvorený tím odborníčok a odborníkov z oblastí ekológie, geografie, urbanizmu, cestovného ruchu, sociológie a ďalších disciplín. Súčasťou tímu sú aj zástupcovia lokálnych združení a organizácií.

V najbližších šiestich mesiacoch tak bude tím MÚSES+ participatívne skúmať stav a kvalitu životného prostredia Veľkého Šariša a vytvárať odporúčania pre ekologickejšie a udržateľnejšie plánovanie. Výsledný dokument prinesie opatrenia na posilnenie environmentálnych hodnôt mesta.

„Cieľom tohto projektu je ponúknuť spôsob ako sa vyrovnať s vplyvom rýchlostnej cesty a spoločne lepšie žiť. Podariť by sa to malo práve zohľadnením zložitých vzťahov, ktoré sú prítomné medzi krajinou, ľuďmi a mestom a ich integrovaním do systému MÚSES,” hovorí Lýdia Grešáková (Spolka oz), vedúca projektu za sekciu participácie a komunikácie s verejnosťou.

„Práve preto bol zostavený medziodborový tím, aby boli zohľadnené všetky zložky, ktoré sa podieľajú na tvorbe prostredia mesta. Na túto výzvu sa veľmi tešíme,“ dodáva.

Verejné zahájenie projektu prebehne 1. mája 2022 počas slávnostného otvorenia sezóny na hrade Šariš. Tím MÚSES+ Veľký Šariš plánuje taktiež realizovať viaceré participatívne aktivity, verejné prezentácie projektu, či výstavu. Projekt bude realizovaný v troch fázach, pričom prvá fáza zberu dát už začala: na webových stránkach mesta je zverejnený dotazník a pocitové mapy, do ktorých vyplnenia sa môžete zapojiť. Celkové výsledky projektu budú verejnosti prezentované koncom roka 2022.

Viac informácií nájdete na webových stránkach velkysaris.sk, sociálnych sieťach facebook.com/mestovelkysaris a cez komunikačné kanály mestského zastupiteľstva.