Skip to content
Menu
Menu

Mestské školy prijali už desiatky ukrajinských detí, organizujú aj jazykové kurzy

Od vypuknutia vojny na Ukrajine uplynul už jeden mesiac a množstvo ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju domácu krajinu našlo svoje dočasné útočisko v meste. V Prešove im poskytli núdzové ubytovanie a umožnili deťom navštevovať materské a základné školy.

Mesto Prešov v rámci svojich vlastných kapacít poskytuje dočasné ubytovanie pre ľudí utekajúcich pred vojnou v priestoroch hotela Senátor ako aj vo voľných priestoroch na Popradskej ulici. Nakoľko naše kapacity sú limitované, prípadných ďalších záujemcov smerujeme aj do ubytovacích zariadení Prešovského samosprávneho kraja. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na kontaktnom mieste pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v priestoroch mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26. Prípadne môžu kontaktovať priamo koordinátora pre núdzové ubytovanie, ktorým je Peter Miženko, na tel. č.: 0915 946 437.

Na základe schváleného legislatívneho balíka lex Ukrajina bude mesto Prešov prijímať žiadosti o príspevok za ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Po vydaní vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu zverejníme spôsob akým bude možné tieto údaje zasielať priamo mestu Prešov. Vzory dokladov súvisiacich s príspevkom za ubytovanie odídencov si môžete stiahnuť v prílohe tohto článku alebo priamo na web stránke Ministerstva vnútra SR, kde nájdete aj ďalšie užitočné informácie.

Výchovno-vzdelávací proces pre deti z Ukrajiny

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sme doteraz prijali 87 žiakov z Ukrajiny. Ďalších 25 detí z Ukrajiny sme začlenili do výchovno-vzdelávacieho procesu v našich materských školách.

Žiaci z Ukrajiny sa zatiaľ učia na 10 z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Kapacitne vieme prijať ďalšie deti aj na zostávajúce dve školy, ako aj na tie školy, kde už sú ukrajinskí žiaci začlenení do vyučovacieho procesu.  Rodičia s deťmi, ktorí utekajú pred vojnou, však vyhľadávajú predovšetkým tie školy, kde sa môžu ich deti učiť spoločne s ďalšími kamarátmi z Ukrajiny. Nakoľko deti z Ukrajiny boli v podstate vytrhnuté z ich prirodzeného domáceho prostredia, je pre nich jednoduchšie začleniť sa do kolektívu, kde už sú iné ukrajinsky hovoriace deti, a preto si ich rodičia zväčša vyberajú tie školy, ktoré im odporučili známi.

Rodič dieťaťa z Ukrajiny si môže zvoliť ZŠ alebo MŠ podľa vlastného výberu, prípadne podľa adresy prechodného bydliska. Zoznam jednotlivých škôl s kontaktnými údajmi, podľa mestských častí, je dostupný na kontaktnom mieste pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v priestoroch mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26. Po výbere školy môže rodič kontaktovať priamo riaditeľa, respektíve zástupcu vybranej školy či už telefonicky, mailom alebo osobne. Ďalšie podrobné informácie a pokyny poskytne rodičom riaditeľ danej školy.

Jazykové kurzy

Prešovské základné školy pripravujú v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove jazykové kurzy, ktoré budú určené pre deti zapísané v jednotlivých školách. Metodiku jazykových kurzov poskytuje Štátny pedagogický ústav, ktorý odporúča aj konkrétne knihy (učebnice), pracovné listy a podobne.

Zdroj: presov.sk