Skip to content
Menu
Menu

Most na Ulici Padlých hrdinov je po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu mosta na Ulici Padlých hrdinov v mestskej časti Solivar. Úsek je po oprave modernejší a najmä bezpečnejší.

Minuloročná odborná kontrola statiky a technického stavu lávok a mostov v správe mesta Prešov sa zamerala aj na most na Ulici Padlých hrdinov. Výsledky kontroly preukázali, že stavebno-technický stav tohto mosta je natoľko vážny, že celý objekt nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Tá sa začala v júni 2022 a vyžiadala si kompletnú uzávierku mosta pre automobilovú dopravu a chodcov.
V rámci rekonštrukcie mosta bola vykonaná komplexná prestavba krídel opôr a sanácia úložných prahov, pod nosníkmi boli uložené elastomerné ložiská, povrchy mostného objektu boli celoplošne opieskované a ošetrené sanitačným náterom, v miestach obnaženej výstuže boli použité reprofilačné hmoty a na moste pribudlo aj nové zábradlie.Súčasťou stavebných prác bola aj obnova všetkých vrstiev vozovky, vrátane hydroizolácie nad mostom a priľahlej komunikácie. Okrem toho bolo zabezpečené odvodnenie mosta, spevnenie koryta potoka pod mostom a prietočný profil potoka bol upravený do stredu mosta.

„Som rada, že sa podarilo tento most zrekonštruovať, nakoľko bol vo veľmi zlom technickom stave. Už na pohľad je vidieť, že zhotoviteľ urobil práce kvalitne, a preto verím, že bude Prešovčanom slúžiť dlhé roky. Čaká nás však ešte množstvo práce na odstraňovaní nedostatkov na ďalších lávkach a mostoch v meste Prešov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Víťazom verejnej súťaže, formou naprojektuj a stavaj, sa stala spoločnosť CBR s.r.o. Celková zmluvná cena prác, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a samotnej rekonštrukcie mosta, je 211 188 eur s DPH.

Zdroj: presov.sk