Skip to content
Menu
Menu

Most pred Nižnými Raslavicami sa rekonštruuje

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) začala koncom marca s rekonštrukciou mosta pred obcou Nižné Raslavice, ktorý vedie cez potok Hrabovec. Krajská samospráva na jeho opravu zo svojho rozpočtu vyčlenila viac ako 330-tisíc eur. Stavebné práce by na mostnom objekte mali byť dokončené do konca roka 2022.

Most nad potokom Hrabovec, situovaný pred obcou Nižné Raslavice v Bardejovskom okrese, sa rekonštruuje. Prešovský samosprávny kraj do opravy jeho zlého stavebno-technického investuje vlastné finančné zdroje vo výške  334 281 eur.

Dôvodom opravy mosta pred Nižnými Raslavicami je jeho nefunkčná izolácia a s tým súvisiace zatekanie vody do nosnej konštrukcie objektu, ako aj jeho rozpadávajúce sa betónové rímsy. Má tiež skorodované zábradlie, nefunkčné podpovrchové mostné závery a chýbajú tu odvodňovače.

Na moste sa odstránia zistené poruchy, a to prostredníctvom jeho celkovej rekonštrukcie, ako aj opravy priľahlej cestnej komunikácie III/3489. Vykoná sa tu sanácia základov mosta, zhotovia zaisťovacie prahy a kamenná dlažba koryta toku, most sa rozšíri. Súčasťou prác bude aj zhotovenie spriahajúcej dosky a nového mostného zvršku vrátane ríms a prechodových dosiek. Na objekte sa zrealizuje hydroizolácia, jeho nosná konštrukcia sa očistí a aplikujú sa na ňom sanačné malty a ochranné nátery.

Výrazne sa tým zlepší stav a životnosť cestných objektov a taktiež zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty.

Stavebné práce pred Nižnými Raslavicami sú naplánované na 240 kalendárnych dní a dokončené by mali byť do konca roka 2022. Počas ich realizácie platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Zdroj: PSK