Skip to content
Menu
Menu

Mosty v Prešove sú v zlom stave, niektoré lávky pre chodcov uzavrú 

Prečítať článok

(ako) – Radnica dala urobiť monitoring technického stavu 14 mostných lávok na území mesta, ktoré má v správe. Ich stav je nevyhovujúci už dlho a vznikla obava o bezpečnosť chodcov. Padlo rozhodnutie. Päť z nich uzavrú už od pondelka 29. marca 2021. Tri tvoria premostenie cez rieku a dve vedú ponad železničnú trať. Trasy pre peších budú dočasne odklonené a vyznačené.

Podľa informácie hovorcu mesta Vladimíra Tomeka, odborníci sa zamerali predovšetkým na ich statiku a technický stav. Kontrola preukázala, že až 5 lávok je v havarijnom stave. Ide o lávku na Mukačevskej ulici, lávku pri Prešovskej univerzite, lávku na Suvorovovej ulici a dve lávky premosťujúce železničnú trať medzi Lesíkom delostrelcov a Rusínskou ulicou.

Súčasný technický stav lávok by mohol ohroziť chodcov, vedenie mesta ich preto dalo kompletne uzavrieť. „Stav niektorých lávok je natoľko vážny, že môže dôjsť k ich zrúteniu. Prvoradá je pre nás bezpečnosť ľudí, a preto chcem všetkých Prešovčanov požiadať o rešpektovanie obmedzení a o trpezlivosť. Pripravené obchádzkové trasy sú nevyhnutným avšak iba dočasným riešením tejto situácie,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zákazové tabule

Počas trvania uzávery piatich lávok budú chodci presmerovaní na obchádzkové trasy, po ktorých bude prechod plne bezpečný. Smer obchádzky bude vyznačený pred každou uzavretou lávkou pomocou zákazových tabúľ.

„Prioritne budú riešené dve lávky pri Lesíku delostrelcov, aby nedošlo k ohrozeniu železničnej dopravy. ŽSR už v danom úseku dočasne znížili rýchlosť vlakov. Tieto dve lávky nebude možné z dôvodu zlého technického stavu opraviť, a preto na základe výsledkov diagnostiky rozhodneme o ich asanácii. V prípade troch lávok, ktoré bude možné opraviť (Mukačevská, Suvorovova, lávka pri PU), odhadujeme predbežné náklady na ich diagnostiku a rekonštrukciu v predpokladanom objeme približne 250 tisíc eur. Presnejšiu cenu však budeme poznať až po vykonaní diagnostiky,“ upresnil hovorca radnice Vladimír Tomek.

Ako sú na tom mosty?

Do monitoringu odborníci zahrnuli aj 15 mostov v meste. Kontroly preukázali, že až 7 objektov spomedzi 29 mostov a lávok si vyžaduje okamžité opatrenia. V prípade ďalších 9 objektov, ktoré vykazujú nižší stupeň poškodenia, bude taktiež potrebné prijať v najbližšom čase adekvátne opatrenia.

Síce okrajovo, ale predsa o tom na včerajšom online zasadnutí mestského zastupiteľstva  diskutovali aj poslanci, keď schvaľovali rozpočtové opatrenie. Zaujímali sa o to, čo úrad urobí s výsledkami diagnostiky a ako sa bude ďalej postupovať. Všetkým bolo jasné, že na to bude treba vytvoriť finančnú rezervu a zapracovať ju do rozpočtu. S rekonštrukciou Čierneho mosta možno pomôže štát, ale s ostatnými objektmi si mesto bude musieť poradiť z vlastných zdrojov.

„Bližšie informácie budeme mať  po vykonaní komplexnej diagnostiky. V tomto čase bolo prioritou urobiť monitoring, niektoré kritické lávky uzavrieť a obstarať premostenie. Možno budeme musieť požiadať o pomoc armádu,“ reagoval na otázky poslancov prednosta radnice Ferdinand Exner.

Primátorka Andrea Turčanová poslancov ubezpečila, že komplexný materiál pripravia do zastupiteľstva aj s potrebnými opatreniami a navrhovaným postupom. Finančné dopady budú riešiť až potom, keď budú jasnejšie odhadované náklady.

Foto: presov.sk, pk