Skip to content
Menu
Menu

Na krajskom zastupiteľstve sa dnes rozhoduje aj o futbalovom štadióne

Dotácie na regionálne projekty i na vybudovanie Futbal Tatran Arény – aj o tom budú rozhodovať krajskí poslanci na pondelkovom zastupiteľstve. V programe je 36 bodov rokovania, pričom medzi najdôležitejšie témy budú patriť grantové programy kraja.

Vo Výzve predsedu je plánované poskytnutie dotácií vo výške 400-tisíc eur, vo Výzve poslancov 1,34 mil. eur, a vo Výzve Participatívny rozpočet 260-tisíc eur. Na programe bude aj úprava rozpočtu s čím súvisí aj schválenie financovania výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove a uzavretie zmluvy o dielo.

Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj výškou príspevkov v školských zariadeniach a výškou úhrady nákladov v jazykových školách kraja. Taktiež budú schvaľovať finančné krytie pre rekonštrukciu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, bývalý internát SOŠ lesníckej v Bijacovciach a Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

Okrem toho majú na programe schvaľovanie vstupu do projektových cestných zámerov financovaných z cezhraničného programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 -2027. Poslanci budú rozhodovať o schválení predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zrealizovanie desiatich cestných úsekov v Prešovskom kraji. O predložení žiadosti o NFP budú rokovať aj v súvislosti s dobudovaním cyklistickej infraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé.

Zdroj: PSK