Skip to content
Menu
Menu

Na pomoc utečencom vyčlenili z rozpočtu mesta 200-tisíc eur

Prečítať článok

(ako) – Na včerajšom mestskom zastupiteľstve poslanci rokovali o vyčlenení 200- tisíc eur z rezervného fondu mesta na pomoc utečencom z Ukrajiny. Financie plánuje mesto použiť na nákup potravín a jedla, zdravotníckeho materiálu, postelí, matracov, prepravu utečencov z Ukrajiny, ako aj náklady spojené s poskytnutím ubytovacích priestorov a nebytových priestorov. Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci však priniesol viacero námietok.

Niektorí poslanci ho považovali za málo konkrétny. Chceli vedieť na čo presne a v akej výške budú prostriedky poskytnuté a komu.  Inak povedané, či to budú aktivisti, ktorí aj doteraz pomáhali odídencom z Ukrajiny alebo priamo radnica. Iní zase chceli vedieť, ako sa budú vynaložené prostriedky kontrolovať a čo bude nakoniec refundovať štát. Skrátka, mali vraj málo informácií.

Napríklad poslankyňu Slávku Čorejovú zaujímalo, či z týchto zdrojov budú platiť aj dobrovoľníkov a či im môžu aj spätne refundovať ich služby. Vedúci odboru financií a mestského majetku Radko Lapoš v tej súvislosti uviedol, že to nie je možné. Peniaze budú môcť použiť až po schválení v zastupiteľstve a od dátumu podpisu uznesenia. Naznačil, že o platení dobrovoľníkov ani neuvažujú.

Poslankyňa Svetlana Pavlovičová navrhla, aby sumu rozdelili na 50-tisíc eur, ktoré sa použijú na bežné výdavky okamžite a 150-tisíc eur uvoľnia až po schválení v mestskom zastupiteľstve.

„To znamená, že zdroje sú zaviazané a uvoľnia sa, keď bude požiadavka. Mestské zastupiteľstvo žiada o zabezpečenie výkonu kontroly vyúčtovania Komisiu sociálnu a bytovú a žiada o predloženie informácie o zabezpečení mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny. Termín je rokovanie mestského zastupiteľstva v apríli 2022,“ vysvetlila svoj protinávrh poslankyňa Pavlovičová.

Prednosta radnice Ferdinand Exner oponoval, že tento návrh im zviaže ruky, nebudú môcť objednávať potreby, ako sú napríklad lôžka do telocviční pre ďalších utečencov a iné humanitárne potreby. Diskusiu rázne uzavrel poslanec Juraj Hudáč, keď zdôraznil, že poslanci sú ochotní sa zísť kedykoľvek a schváliť použitie financií z viazaného balíka vo výške 150-tisíc eur.

Väčšina poslancov napokon schválila návrh Svetlany Pavlovičovej. Radnica teda môže zatiaľ použiť len 50-tisíc eur.

Ukrajincom odpustia daň za ubytovanie

Poslanci mali na stole tiež rozšírenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, v ktorom by oslobodili od platenia dane štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa ubytujú v jednotlivých zariadeniach v Prešove v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. V meste je ustanovená sadzba dane za ubytovanie 0,66 eura na osobu a prenocovanie.

František Oľha predložil návrh, aby sa tento generálny pardon na daň z ubytovania týkal nielen utečencov, ale všetkých návštevníkov mesta do konca mája. Argumentoval, že sa tým zníži záťaž pre úradníkov, ktorí by to museli kontrolovať a pre mesto by výpadok príjmu z dane za ubytovania nepredstavoval žiadnu výraznú stratu.

Prednosta Ferdinand Exner však opäť oponoval. Podľa neho to nie je dobrý nápad, lebo by im potom chýbal údaj, koľko utečencov v meste ubytovali. Oľhu nepodporili ani kolegovia, takže jeho návrh neprešiel.

Napokon jednomyseľne odsúhlasili len odpustenie dane pre utečencov.

Foto: TV7