Skip to content
Menu
Menu

Krajská nadácia pomohla ďalším žiadateľom o pomoc

Nadácia PSK pre podporu rodiny pomáha núdznym v kraji už tri roky. Najnovšie prerozdelila vyše 15-tisíc eur medzi 40 žiadateľov o pomoc. Celkovo od svojho založenia v roku 2019 podporila už vyše 360 žiadostí a poskytla finančnú pomoc vo výške takmer 214-tisíc eur. Prostredníctvom svojich sponzorov a donorov sa aktuálne angažuje aj v pomoci ukrajinským utečencom.

Nadácia PSK pre podporu rodiny oslavuje tri roky od svojho vzniku. Prešovský samosprávny kraj ju na účely pomoci rodinám a jednotlivcom v kraji, ktorí sa ocitli v sociálnej, zdravotnej či existenciálnej núdzi, zriadil 14. marca 2019. Za ten čas krajská nadácia podporila 364  núdznych naprieč celému Prešovskému kraju a medzi nich prerozdelila 213 707 eur. Najnovšie sa tak stalo na v poradí 11. zasadnutí jej správnej rady 15. marca, kedy podporila 40 žiadateľov sumou 15 188 eur.

Naša nadácia už tri roky ukazuje, že je dôležitým partnerom v pomoci ľuďom v našom kraji, ktorí sa boria s ťažkým životným osudom. Pomáha im finančne, ale aj materiálne prostredníctvom rôznych benefičných akcií, zbierok či už šatstva, trvanlivých potravín alebo školských pomôcok. V roku 2019 podala pomocnú ruku obyvateľom výbuchom zasiahnutého bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove a medzi tých prerozdelila 50-tisíc eur. V súčasnosti sa zameriava aj na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Bez jej sponzorov  a donorov by to ale nebolo možné a preto práve im vyslovujem veľké poďakovanie za  podporu a prejav solidarity s tými, ktorí potrebujú našu pomoc,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nadácia podporila konkrétne 17 žiadateľov z okresu Prešov, päť z kežmarského okresu, troch z okresu Snina a po dvoch žiadateľov z okresov Stará Ľubovňa, Vranov  nad Topľou, Levoča, Humenné, Bardejov a Poprad. Vyhovelo sa tiež po jednej žiadosti z okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce.

„V prípade týchto žiadostí budú nadačné peniaze najčastejšie použité na rehabilitačné pobyty, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa a zabezpečenie základných životných potrieb. Ale napríklad aj na delfinoterapiu, oxygenoterapiu, zakúpenie chladničky, sporáka na drevo, stropného zdviháka či zariadenia do detskej izby,“ priblížil správca nadácie Viktor Guman.

V rámci pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny má nadácia aktuálne spustenú verejnú zbierku s názvom „Spojme sily pre dobré veci 2022“. S humanitárnou pomocou pre Ukrajincov pomáhajú sponzori nadácie, ide konkrétne o dovoz teplých prikrývok, vankúšov, uterákov, AG testov, teplomerov, liekov, obväzov a spacákov. Finančný dar vo výške 2 888 eur poskytla nadácii Ľubovnianska nemocnica. Určený je na zabezpečenie liekov a zdravotníckeho materiálu pre utečencov.

Nadácia PSK pre podporu rodiny tiež stále prijíma dve percentá zo zaplatenej dane. Záujemcovia ich môžu poukázať prostredníctvom vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane na príslušný daňový úrad alebo osobne v kancelárii nadácie na úrade prešovskej župy do konca apríla.

Približne rok má zriadený aj vlastný nadačný fond na riešenie krízových situácií, akými sú povodne a iné živelné katastrofy. Fond je určený výlučne na pomoc fyzickým osobám a rodinám a má zriadený samostatný účet, na ktorom je v súčasnosti vyše 218-tisíc eur. Nadácia má v rámci nadačného fondu podpísané Memorandum o partnerstve a spolupráci s aktuálne 85 samosprávami kraja.

Zdroj: PSK