Skip to content
Menu
Menu

Na Prešovskej univerzite vzniklo Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60- tisíc eur. 

Novovytvorené centrum prezentuje vybrané prvky sakrálnej architektúry slovensko-poľského pohraničia, ako jednej z foriem kultúrneho dedičstva a plní tak funkciu interaktívneho informačného bodu.

„Taktiež bude zabezpečovať funkciu žiaduceho zvyšovania odborných kompetencií špecifických cieľových skupín pre zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva, keďže sakrálna drevená architektúra je jedným z charakteristických prvkov pohraničia a je spravovaná najmä farnosťami,“ vysvetlil Peter Adamišin, projektový manažér a prorektor PU.

„Počas implementácie projektu boli zrealizované aj pilotné kurzy zamerané na ochranu i propagáciu tohto hmotného kultúrneho dedičstva, vznikla multimediálna prezentácia i dokumentárny film dostupný širokej verejnosti predstavujúci tieto vybrané pamiatky,“ priblížil odborný garant projektu Daniel Dzurovčin.

Samotná realizácia projektu trvala 6 mesiacov. „V rámci rekonštrukcie existujúcich priestorov došlo k celkovej sanácii miestnosti, výmene podláh, rekonštrukcii elektroinštalácie, osadeniu znížených stropov,“ uviedla Darina Gajdárová, technička investičnej výstavby PU.

Partnerom Prešovskej univerzity ako žiadateľa a zároveň vedúceho partnera tohto individuálneho mikroprojektu bola mimovládna organizácia Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny v Myczkowcach v Poľku.

Projekt, s názvom Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva v celkovej výške takmer 60- tisíc eur bol podporený programom Interreg V-A, Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou národných zdrojov štátneho rozpočtu a rozpočtu PU.

Centrum na záverečnej konferencii projektu dňa 27. júna slávnostne otvorili rektor PU Peter Kónya, Peter Šturák dekan GTF a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie.

Anna Polačková
Foto: PU