Skip to content
Menu
Menu

Na Sekčove začala druhá etapa modernizácie semaforov, budú dopravné obmedzenia

Na ulici Arm. gen. L. Svobodu a na križovatke Rusínska – Kuzmányho bude v termíne od 21. 11. do 25. 11. 2022 prebiehať modernizácia cestnej dopravnej signalizácie. Vodičov a chodcov v tejto súvislosti žiadame, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.

V súvislosti s realizáciou projektu „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy,“ financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, dôjde v rámci II. etapy realizácie prác k modernizácií a technickej úprave cestnej dopravnej signalizácie na nasledujúcich križovatkách a priechode pre chodcov:

1. priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – Kaufland,
2. križovatka Arm. gen. Svobodu – Zemplínska,
3. križovatka Kuzmányho  – Rusínska – Lesík delostrelcov

Modernizácia potrvá od 21.11. do 25.11.2022 a vyžiada si celkové vypnutie cestnej dopravnej signalizácie nasledovne:

priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – Kaufland
od pondelka 21. novembra 2022 (od 10:30 hod.) do stredy 23. novembra 2022 (do 17:00 hod.),

križovatka Arm. gen. Svobodu – Zemplínska
od pondelka 21. novembra 2022 (od 10:30 hod.) do stredy 23. novembra 2022 (do 17:00 hod.),

križovatka Kuzmányho  – Rusínska – Lesík delostrelcov
od štvrtka 24. novembra 2022 (od 07:00 hod.) do piatka 25. novembra 2022 (do 17:00 hod.)

V uvedených časoch bude cestná premávka na jednotlivých križovatkách a priechode pre chodcov, v prípade potreby, riadená príslušníkmi dopravnej polície.

Okrem toho bude na týchto križovatkách dochádzať ku krátkodobým uzávierkam jednotlivých jazdných pruhov s presmerovaním dopravy do voľných jazdných pruhov (v trvaní približne 20 minút), z dôvodu výmeny svetelných návestidiel cestnej dopravnej signalizácie a inštalácie vozidlových detektorov (magnetometrov) do vozovky cestnej komunikácie.

Žiadame všetkých vodičov a chodcov, aby pri prechádzaní uvedeným priechodom pre chodcov a križovatkami, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov dopravnej polície a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.

Zdroj: presov.sk