Skip to content
Menu
Menu

Na Slanskej obnovujú oddychovú zónu

(pv) – Práce na revitalizácii verejného priestranstva na Slanskej ulici v Prešove sú v plnom prúde. Vznikne tu oddychová zóna s množstvom zelene a lavičkami.

Revitalizácia verejného priestranstva zahŕňa výsadbu zelene (stromov, kríkov, trvaliek a okrasných tráv), taktiež inštaláciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu lávok, výstavbu spevnených plôch, osadenie osviežovacích prvkov a umiestnenie prvkov drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše a pod.).

Prioritou mesta Prešov je zvýšiť bezpečnosť v danej lokalite, posilniť ekologickú stabilitu, zvýšiť biodiverzitu a zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami.

Na realizáciu projektu získalo mesto Prešov finančné prostriedky z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 354-tisíc eur, z toho viac ako 336-tisíc eur je poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku. Mesto sa na realizácii projektu bude podieľať 5%-ným spolufinancovaním. Informovala o tom tlačová referentka prešovskej radnice Lenka Šitárová.

Foto: presov.sk