Skip to content
Menu
Menu

Na trase Medzilaborce – Svidník bude v lete premávať zájazdová linka so sprievodcom

(ako) – Turistický autobus Horný Zemplín bude premávať aj toto leto na trase Medzilaborce – Svidník. Cestujúci majú možnosť spoznať za jeden deň umenie, architektúru, kultúru, históriu a gastronómiu krajného cípu Severovýchodu Slovenska. Autobus na cesty vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s SAD Humenné, a. s., OZ Vranov n/T a Odborom dopravy Prešovského samosprávneho kraja. 

Turistický autobus Horný Zemplín bude premávať počas sobôt a nedieľ od 1. júla do 19. septembra 2021. Sezónna linka priamo nadväzuje na vlakové spojenie Sanok – Łupków – Medzilaborce, ktorú vypravuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. „Nielen slovenskí, ale aj poľskí návštevníci prichádzajúci z Podkarpatského vojvodstva, môžu počas nadchádzajúcej letnej sezóny lepšie spoznať región horného Zemplína, ktorý je známy svojím kultúrnym a prírodným bohatstvom. Týmto spojením by sme radi nadviazali na minuloročný pilotný projekt. V tomto roku však bude linka z pohľadu cestujúceho ešte atraktívnejšia, keďže návštevníkov prevedie jednotlivými zastávkami skúsený sprievodca,“ prezrádza výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Čo môžu turisti vidieť?

Oproti minulému roku je trasa turistického autobusu mierne zmenená. Cestujúci postupne navštívia Múzeum Moderného umenia Andyho Warhola, Miniskanzen drevených chrámov v Medzilaborciach, Monastyr v Krásnom Brode, Dedinské múzeum Driečna , Vojnový cintorín v Hunkovciach, drevený kostolík v Ladomirovej, Vojenské historické múzeum vo Svidníku či miestny skanzen.

„Zahraniční návštevníci tiež môžu využiť možnosť prenocovania v lokalite Svidníka, kde je pre nich pripravený dvoj-, resp. trojdňový kompletný produkt cestovného ruchu. Na návštevu pozývajú Duklianske bojisko, vodný svet vo Svidníku či Údolie smrti,“ vymenúva Janoško. Celý itinerár je dostupný na stránke www.severovychod.sk.

Turistický autobus vyráža z Medzilaboriec v uvedené dni o 10:35, príchod do Svidníka je naplánovaný na 16:25. V spojení platí jednotná tarifa v celkovej výške 3,- € za osobu.

Prešovský samosprávny kraj tiež zabezpečil prepravu pasažierov zo Svidníka späť do Medzilaboriec tak, aby plnohodnotne nastúpili na vlakové spojenie Medzilaborce – Łupków – Sanok s odchodom z Medzilaboriec o 17:48.