Skip to content
Menu
Menu

Nad cyklochodníkom bude ťažba nebezpečných stromov

Na cyklochodníku Eurovelo 11 medzi Sídliskom III. v Prešove a tzv. Marakaňou vo Veľkom Šariši, bude od 22. novembra do 11. decembra realizovaná ťažba stromov v lesných porastoch nad chodníkom. Toto opatrenie sa robí kvôli stabilizácii zosuvného svahu. Chodník bude pre verejnosť úplne uzatvorený.

„V rámci zabezpečenia bezpečnosti premávky na cyklochodníku Eurovelo 11, v časti medzi Sídliskom III. a tzv. Marakaňou, bude v termíne od 22.11.2021 do 11.12.2021 realizovaná ťažba stromov v lesných porastoch nad chodníkom. Ťažba nebezpečných stromov je jedno z opatrení v rámci tretej etapy stabilizácie zosuvného svahu,” informoval Jozef Ivanko, konateľ spoločnosti Lesy Mesta Veľký Šariš.

Chodník bude pre verejnosť zatvorený a neprejazdný. „Ťažbou dreva hrozí vysoké riziko ohrozenia života a zdravia osôb nachádzajúcich sa na chodníku padajúcimi stromami a pohybom lesnej techniky. Veríme, že verejnosť toto obmedzenie pochopí a vopred ďakujeme za dodržiavanie obmedzenia. Z lesného porastu budú odstraňované len stromy v rubnom veku, ktoré priamo ohrozujú, resp. by v budúcnosti mohli ohrozovať premávku na cyklochodníku a technické objekty následne vybudované za účelom stabilizácie zosuvného svahu,” uviedol Ivanko.

S výrubom sa možno začne aj skôr. „V prípade priaznivých podmienok by práce na odstraňovaní lesných porastov mohli byť uskutočnené aj v skoršom termíne ukončenia, v takomto prípade bude verejnosť o tomto upovedomená,” dodal Ivanko.

Text a foto: Veronika Lazoríková