Skip to content
Menu
Menu

Nadané deti súťažili na Logickej olympiáde

Prečítať článok

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19  prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov, predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Tohtoročné 8. finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2020 a  zúčastnilo sa na ňom 130 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska ako víťazov februárových školských kôl, celkovo sa do súťaže nadaných prihlásilo až 2 254 žiakov.

Testovanie finalistov prebiehalo online formou prostredníctvom elektronickej podpory vzdelávania (e-learning) v LMS Moodle. V tomto e-learningovom kurze bol pre účastníkov olympiády prístupný fixný test s náhodne usporiadanými položkami a možnosťami ich správnych odpovedí. Prvok náhody spolu s kombináciou nastavení priniesli do testu aspekt objektivity a transparentnosti. Vo finálovom kole Logickej olympiády bolo testovanie zamerané na tieto intelektové oblasti – logickú, matematickú, priestorovú a oblasť verbálneho myslenia.

Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali:

Kategória A

(žiaci 1. –  4. ročníka ZŠ)

  1. miesto: Andrej Palečka, Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
  2. miesto: Martin Kolesár, Základná škola, Okružná 17, Michalovce
  3. miesto: Marek Dulák, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

Kategória B

(žiaci 5. – 9. ročníka a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov)

  1. miesto: Branislav Ječim, Základná škola, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
  2. miesto: Martin Šima, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  3. miesto: Marek Šumichrast, Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v škole. Už od teraz sa tešíme na 9. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorého školské kolá odštartujú začiatkom budúceho kalendárneho roka 2021.

Mgr. Ľuboš Lukáč
Foto: Pavol Ďurica