Skip to content
Menu
Menu

Najlepšou strednou odbornou školou na Slovensku je prešovská SPŠ elektrotechnická

Župná Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove sa stala najlepšou odbornou strednou školou na Slovensku. V hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), zohľadňujúcom výsledky žiakov v školskom roku 2020/2021, obhájila svoje minuloročné prvenstvo.

INEKO zverejnil nový rebríček hodnotenia slovenských základných, umeleckých, špeciálnych a stredných odborných škôl i gymnázií zameranom na dosiahnuté výsledky žiakov v školskom roku 2020/2021.

V kategórii stredných odborných škôl v hodnotení inštitútu dominovala SPŠ elekrotechnická v Prešove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pri meraní sa zohľadnili jej písomné maturity s váhou 40 % a regionálna uplatniteľnosť študentov (50% bodov). Mimoriadne výsledky školy dostali v celkovom hodnotení váhu 10 percent.

Z celkového počtu 10 bodov bolo napokon SPŠE Prešov pridelené hodnotenie 8,93. Najviac bodov (9,6) dosiahla v ukazovateli prijímania absolventov na vysoké školy a ich nezamestnanosti (9,1). V prípade maturít jej bolo udelených 9 bodov a za mimoriadne úspechy 8,2. V ukazovateli pridanej hodnoty získala v školskom roku 2020/2021 päť bodov.

Prešovská elekrotechnická škola v aktuálnom hodnotení INEKO nadviazala na svoje minuloročné popredné umiestnenia. Prvá v rebríčku bola celkovo už štyrikrát, a to okrem školského roka 2020/2021 aj v školských rokoch 2011/2012, 2018/2019 a 2019/2020. Od roku 2012 sa umiestnila 5-krát na druhom a jedenkrát na treťom mieste.

Škola dosahuje výrazné výsledky zaslúžene.  Má 70-ročnú tradíciu a v súčasnosti ponúka odbory ako elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Spolupracuje s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky. Jej študenti dosahujú vynikajúce výsledky na celoštátnych, ale aj medzinárodných odborných a  prírodovedných súťažiach. Jej brány opustilo už vyše 9-tisíc absolventov, aktuálne tu študuje 688 žiakov.

V aktuálnom rebríčku inštitútu  bodovala tiež ďalšia župná stredná škola. Konkrétne v kategórii gymnázií obsadilo desiatu priečku Gymnázium Jána Adama Raymana a na Mudroňovej ulici v Prešove, ktoré v hodnotení získalo 8,3 bodov. Rovnako sa aj v jeho prípade zohľadňovali písomné maturity, regionálna uplatniteľnosť študentov i mimoriadne výsledky školy.

Zdroj: PSK