Skip to content
Menu
Menu

Prešovský kraj opraví ďalšie mosty a cesty v regiónoch

Sumu 6 miliónov eur schválili poslanci Prešovského samosprávneho kraja v rámci navrhovaného investičného plánu kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 v rámci I. etapy. Župa plánuje za túto čiastku opraviť viacero ciest i mostov, ale i budov SÚC PSK.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude pokračovať v rekonštrukciách a modernizáciách ciest aj v roku 2022. Krajskí poslanci na tento účel schválili ešte na decembrovom zastupiteľstve 6 miliónov eur, a to v rámci prvej etapy investičného plánu kapitálových výdavkov na tento rok.

Medzi plánovanými investíciami Správy a údržby ciest (SÚC) PSK sú zahrnuté opravy viacerých mostov i rekonštrukcie ciest. V investičnom pláne sa počíta s rekonštrukciou mostov cez Suchovlčí potok pred obcou Livov (okr. Bardejov), cez potok Šibský pred Bardejovom, cez potok Pčolinka pred obcou Čukalovce (okr. Snina), cez potok Lekeš v obci Dulová Ves (okr. Prešov).

Tiež sa opraví most v obci Baškovce (okr. Humenné), v Petrovanoch (okr. Prešov), ale aj v Spišskom Podhradí (okr. Levoča) cez potok Margecanka, či cez Hlboký potok v obci Kalinov (okr. Medzilaborce). Ráta sa tiež s výstavbou mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov (okr. Vranov nad Topľou) vrátane napojenia na cestu III. triedy.

Okrem toho sa zrekonštruujú úseky ciest Jánovce – Ľubica, Dobra – Malá Domaša, Nižná Voľa – Koprivnica, dôjde k rekonštrukcii križovatky ciest Veľký Slavkov – Mlynica či križovatiek Lesík Delostrelcov v Prešove i v Starej Lesnej.

Počíta sa tiež s elimináciou bezpečnostných rizík na ceste Svidník – Vyšná Jedľová a Sedlice – Bzenov. V investičnom pláne sa nachádza i rekonštrukcia cesty za obcou Mičakovce, rekonštrukcia oporných múrov a premostení v Malej Frankovej i rekonštrukcia priepustov na cestách II. a III. triedy v Prešovskom kraji.

Opravia sa tiež garáže cestmajsterstva v Chminianskej Novej Vsi a urobí sa odkanalizovanie spevnených plôch areálu. Zároveň sa pristúpi k II. etape rekonštrukcie budovy zimnej údržby na cestmajsterstve v Starej Ľubovni a opravia sa strechy na garážach v areáli prevádzkového dvora SÚC PSK v Prešove.

V roku 2021 opravil Prešovský samosprávny kraj približne 102 km ciest a 24 mostov. Celková hodnota týchto prác predstavuje zhruba 20,8 miliónov eur.

Lea Heilová