Skip to content
Menu
Menu

NAKA zastavila vyšetrovanie, mesto neporušilo zákon pri asanácii bytovky na Mukačevskej

Mesto Prešov pri výbere firiem, ktoré vykonávali záchranné práce po výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici a s tým súvisiace práce pri následnom odvoze, triedení a likvidácií sutín, postupovalo plne v súlade so zákonom.

Pri zadaní objednávok zo strany radnice neboli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.

Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa prípadom opätovne zaoberala vzhľadom na pokyn Generálnej prokuratúry SR.
„Verím, že najnovšie uznesenie Národnej kriminálnej agentúry je definitívnou bodkou za spochybňovaním postupu mesta Prešov počas mimoriadnej situácie, vyhláseniu ktorej predchádzal výbuch bytovky. Našou snahou bolo pomôcť čo najskôr odstrániť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobré meno mesta Prešov, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Postupom mesta Prešov pri zabezpečovaní záchranných prác na Mukačevskej ulici, ktoré bolo nevyhnutné vykonať v dôsledku výbuchu bytového domu, sa začala polícia zaoberať ešte v júni 2020. Pôvodné trestné konanie ukončila NAKA začiatkom roka 2021. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry dospel k záveru, že nedošlo k zločinu Porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb konajúcich v mene mesta Prešov.

V júni 2021 bolo v tejto veci opätovne začaté trestné stíhanie na základe pokynu Krajskej prokuratúry Prešov, vzhľadom na písomný pokyn Generálnej prokuratúry SR. Po vykonaní rozsiahleho dokazovania NAKA 13.9.2022 trestné stíhanie definitívne zastavila. „Z obsahu vykonaných dôkazov, ktorých výsledky sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, nebolo preukázané, aby konaním primátorky mesta Prešov, respektíve ďalších osôb oprávnených konať za mesto Prešov, došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, pre ktorý sa vedie toto trestné konanie,“ uvádza sa v uznesení NAKA.

Pôvodné trestné konanie pritom bolo ukončené ešte 14.1.2021. Na základe sťažnosti a následného podnetu toho istého sťažovateľa, ktorý v tejto súvislosti ako prvý podal aj trestné oznámenie, sa však celý proces výrazne predĺžil.

„Na Slovensku žiaľ dlhodobo chýba legislatíva umožňujúca finančné alebo iné adekvátne postihy osôb, ktoré svojim cieleným konaním vytvárajú zbytočnú prácu policajným vyšetrovateľom, či úradníkom. Najhoršie však je, že ich to oberá o čas, ktorý by inak mohli venovať závažným prípadom. Štát aj samosprávy navyše musia vynakladať v rámci rôznych konaní nemalé finančné prostriedky, ktoré potom chýbajú v iných oblastiach,“ dodala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zdroj: presov.sk