Skip to content
Menu
Menu

NDS zajtra otvorí juhozápadný obchvat Prešova

Prečítať článok

(pv) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., otvára vo štvrtok (28. októbra 2021) dlhoočakávaný nový západný obchvat mesta Prešov. Súčasťou slávnostnej otvorenia bude viacero prekvapení a súťaží pre verejnosť. Podrobnosti o nej nájdete na stránke www.obchadzamuzpresov.sk.

„Nový úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Ide o spoplatnený úsek v dĺžke 7,8 km. Na tomto úseku bude aj tunel Prešov, ktorý má celkovú dĺžku 2 244 m. Tento tunel bude tretí najdlhší na Slovensku. Na predmetnom úseku sa bude nachádzať aj 18 mostov. Zároveň bude mať úsek 17 vetiev križovatiek a celkovo je na tomto úseku 6 km protihlukových stien. Súčasťou tejto výstavby je aj mimoriadne technicky náročná križovatka Prešov, západ. Ide o jedinečnú križovatku, ktorá je ako jediná na Slovensku trojúrovňová. Celkový úsek diaľnice D1, ktorý budú môcť vodiči s týmto novým úsekom prejsť od Ivachnovej po Košice bude mať dĺžku 183 km a ušetrí vodičom celkovo približne 19 minút,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ NDS Peter Peťko.

Ako ďalej uviedol, ide o jeden z najdôležitejších aktov, ktorý prebieha a na základe požiadavky zhotoviteľa stavby zvolá stavebno-technický dozor preberacie konanie na konkrétny stavebný objekt. Pre predstavu, táto stavba mala 270 stavebných objektov. Každý jeden z nich musí byť osobne prevzatý.

Všetky zainteresované subjekty si ho musia celý prejsť a skontrolovať jeho funkčnosť, jeho technický stav podľa dokumentácie, ktorá bola zhotoviteľom pripravená. Súčasťou tohto preberania je samozrejme aj príslušná dokumentácia. Pri vybraných objektoch je potrebné aj zaškolenie vybraného personálu zhotoviteľom, resp. dodávateľom konkrétnej technológie.

Pri preberaní sa overuje samotné správanie jednotlivých technologických celkov a správne fungovanie týchto zariadení. Ak sa pri týchto preberacích konaniach zistí chyba, ktorá bráni užívaniu, tento objekt nie je prevzatý a zhotoviteľ má povinnosť chybu odstrániť. Až potom je možné úsek odovzdať do plnej prevádzky. Aktuálne prebieha odstraňovanie chýb a nedorobkov, ktoré už ale nebránia užívaniu.

„Na diaľnici, kde je tunel, musí byť zabezpečená nepretržitá, 24-hodinová prevádzka a dohľad nad tunelom. Samozrejme, aj tunel Prešov bude mať takýto dohľad. Na jeho správu bude dohliadať Stredisko správy a údržby diaľnic Prešov. Čo sa týka zabezpečenia, tak nám pribudnú nové práce, a to aj pravidelné servisovanie tohto tunela. Štandardom sú jarné a jesenné uzávery, počas ktorých sa zabezpečuje pravidelná technologická kontrola, servis a prípadné opravy, ktoré je potrené vykonať pre jeho bezpečnú prevádzku,“ dodáva prevádzkový riaditeľ NDS.

Stredisko Prešov, pod vedením Ing. Štefana Dióssyho, je zodpovedne pripravené. Samozrejme, čas preverí kvalitu prevádzky. Tunel zastrešuje nové oddelenie, riadené Ing. Tomášom Kubíkom, dlhoročným zamestnancom NDS. Predtým pôsobil v stredisku Beharovce a má s prevádzkou tunela bohaté skúsenosti.

Ďalej sme posilnili stav zamestnancov o 10 operátorov regionálneho operátorského pracoviska. Ich zodpovednosťou je priamy dohľad nad prevádzkou tunela. Pri kolíznych situáciách môžu daný tunel uzavrieť. Ďalej pribudlo na stredisku 10 mechanikov údržby tunela. Tí sú primárne zodpovední za dennú kontrolu a servisné opravy tunela. Stredisko bolo posilnené aj o dvoch odborných referentov, ktorí zabezpečujú potrebnú administratívu pre riadenie a vedenie tunela. V budúcnosti sa zo Strediska správy a údržby diaľnic Prešov budú riadiť aj ďalšie tunely, ktoré pribudnú na Slovensku, napríklad tunel Bikoš.

NDS je už pripravená aj na zimnú údržbu. Tú bude zabezpečovať 7 sypačov, 2 snehové frézy a k dispozícii je 1 200 ton chemického posypového materiálu.

Vodičom pomôže aj diaľničná patrola. Základnou úlohou diaľničnej patroly je v prípade poruchy vozidla jeho označenie a tým zaistenie bezpečnosti účastníkov takejto cestnej situácie, nehody alebo poruchy. Treba upozorniť, že je povinnosťou vodiča skontrolovať si dostatok paliva v nádrži.

Zdroj: NDS