Skip to content
Menu
Menu

Nemocnice v kraji reprofilizujú lôžka, očakávajú nápor pacientov

(ako) – Nemocnice na území Prešovského samosprávneho kraja zažívajú čoraz silnejší nápor pacientov. Župan Milan Majerský na stretnutí zástupcov ústavných zdravotníckych zariadení ich preto vyzval k spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, reprofilizovaní lôžok pre pacientov s ochorením na Covid-19 a zabezpečení personálnych kapacít. Apel smeruje aj na ministerstvo zdravotníctva.

Zhoršujúca sa pandemická situácia v Prešovskom kraji, ktorý sa v počte infikovaných v posledných dňoch drží na popredných priečkach v rámci Slovenska, aktivizovala aj krajskú samosprávu. Župa preto iniciovala stretnutie zástupcov nemocníc na území kraja, aby sa informovala o aktuálnej situácii a možnej forme pomoci pre ústavné zdravotnícke zariadenia.

„Situácia druhej vlny je neporovnateľná so situáciou na jar tohto roku. Nápor na nemocnice je značný a určite zosilnie. Intenzívne vnímame naplnenosť jediného infekčného oddelenia v kraji Fakultnej nemocnici v Prešove, problémy s chýbajúcim personálom v takmer každom zariadení i  reprofilizáciou lôžok. Aj keď to nie je naša priama kompetencia, hľadáme možnosti, ako pomôcť,“ uviedol po stretnutí predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nemocniciam ponúkajú pomoc dobrovoľníkov

Ako ďalej  informoval, župa pripravuje vyčlenenie karanténneho ubytovania pre zdravotníkov, ale aj ostatných príslušníkov integrovaného záchranného systému, ktorí sú v prvej línii v boji s pandémiou. Zdravotníckym zariadeniam ponúkol kraj dobrovoľníkov z radov študentov štvrtých ročníkov stredných zdravotníckych škôl, ktorí by mohli byť k dispozícii v prípade výpadku personálu.

Na spoluprácu chce zároveň osloviť Fakultu ošetrovateľstva Prešovskej univerzity. Za samosprávu župan deklaroval, že zachová prímestskú dopravu, aby sa neskomplikovalo cestovanie zamestnancov do práce.

„Ako sa totiž ukazuje, zdravotníkom najviac sťažuje situáciu chýbajúci lekári a sestry, ktorí sú sami nakazení alebo v karanténe. To môže podstatne ovplyvniť chod nemocníc a sťažovať prístup k zdravotnej starostlivosti nielen pre covid pozitívnych pacientov, ale aj pri poskytovaní akútnych výkonov nesúvisiacich s koronavírusom,“ vysvetlil  M. Majerský.

Podľa jeho slov, viac inokedy je dôležitá spolupráca súkromných, štátnych aj samosprávnych nemocníc.

Chystajú lôžka pre covidových pacientov

Zdravotnícke zariadenia okrem personálu riešia aj lôžkové kapacity a aktuálne už pristupujú k reprofilizácii lôžok a ich rozšíreniu pre covid pozitívnych pacientov . V zmysle nariadenia ministerstva zdravotníctva s výnimkou nemocníc v Levoči a Kežmarku tak museli urobiť všetky okresné nemocnice a vyčleniť minimálne 10 % zo svojej  celkovej lôžkovej kapacity.

Okresné nemocnice potvrdili, že sú pripravené zvládnuť svoju úlohu v systéme ústavnej zdravotnej starostlivosti, avšak apelujú na ministerstvo zdravotníctva, aby pomohlo Fakultnej nemocnici v Prešove plniť úlohu koncovej nemocnice v tejto pandémii. Všetky sa zhodli na tom, že v záujme pacientov a na ochranu zdravotníckych pracovníkov je žiadúce, aby ministerstvo vydalo štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri invazívnej ventilácii covid pozitívnych pacientov.

„V tejto vážnej situácii vidíme prioritnú úlohu štátu práve v dostatočnej pripravenosti štátnych nemocníc – personálnej i technickej –  na túto masívnu vlnu pandémie. Z pozície krajskej samosprávy vieme pomáhať v rámci našich kompetencií, no už teraz vidíme, že je potrebné prehodnotiť súčasne platný pandemický plán Vlády SR. Hlavne presne zadefinovať, ktoré nemocnice budú a s akým druhom pacientov a s akým počtom covidových a necovidových lôžok, v ktorej fáze pandémie pracovať,“ konštatoval župan M. Majerský.

Foto: PSK