Skip to content
Menu
Menu

Niektoré ulice v meste budú dočasne uzavreté

Prečítať článok

Mesto Prešov informuje vodičov o dočasných čiastočných uzávierkach ulíc Okrajová, Zimná a Horárska a úplnej uzávierke Pöschlovej ulice. Dôvodom uzávierok je uloženie vodovodných a kanalizačných prípojok k rodinným domom.

Tu sú informácie o tom, o ktoré ulice a av akom termíne pôjde.

Ul. Pöschlova (rodinný dvojdom na parc. Č. KN-C 9042/123, 9042/865), k.ú. Prešov, miestne komunikácie, parc. KN-C 9042/90
Dížka uzávierky: 20 m

Termín: od 12.05.2022 do 13.05.2022

Ulica Horárska (novostavba rodinného domu na parc. č. KN-C 6665/1, 6667, 6670,6671), k.ú. Prešov, miestne komunikácie, parc. KN-C 9476/5, KN-E 3475/2
2. Druh uzávierky: čiastočná uzávierka
3. Termín: od 10.05.2022 do 12.05.2022
4. Dížka uzávierky: 10 m

Ul. Okrajová č. 7
2. Druh uzávierky: čiastočná uzávierka
3. Termín: od 12.05.2022 do 13.05.2022
4. DÍžka uzávierky: 20 m

Ul. Zimná (rodinný dom na parc. Č. KN-C 14585/24), k.ú. Prešov, miestne cesty, parc. KN-C 14585/29
2. Druh uzávierky: čiastočná uzávierka
3. Termín: od 10.05.2022 do 12.05.2022
4. Dížka uzávierky: 10 m

Zdroj: presov.sk