Skip to content
Menu
Menu

Novinky z krajského zastupiteľstva, členom sa stal nový poslanec

Prečítať článok

Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb

Poslanci krajského zastupiteľstva na svojom poslednom rokovaní (30.8.) schválili aj spolufinancovanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Krajská samospráva sumou vyše 29-tisíc eur prispeje na materiálne dovybavenie deviatim zariadeniam sociálnych služieb, a to Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, Dúhový sen Kalinov, ZSS Jasoň Spišská Stará Ves, ZSS AKTIG Humenné, DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie, DSS v Stropkove, Domov v Poloninách Nová Sedlica, CSS Domov pod Tatrami Batizovce a CSS Slnečný dom Prešov. V rámci projektov pôjde o nákup polohovateľných postelí a kresiel, stoličkového výťahu a nábytku v celkovej hodnote viac ako 106-tisíc eur.

Podpora pre levočské gymnázium

Schválená bola aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v celkovej hodnote 962-tisíc eur.  PSK naň prispeje 5 % z celkovo oprávnených výdavkov projektu, čo je max. 43-tisíc eur a na základe rozpočtu taktiež ďalšími 118-tisícami eur. Tie sú určené na zabezpečenie výdavkov projektu, ktoré nesúvisia so znížením energetickej náročnosti budov. V rámci projektu by sa mal zatepliť obvodový plášť telocvične, zrekonštruovať jej strecha, elektroinštalácia, kanalizácia, vodovod, plynofikácia, vymeniť podlahy či opraviť priestory telocvične.

Riaditeľom Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK je Štefanco

Zastupiteľstvo PSK vymenovalo 30. augusta riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. Od 1. septembra ho počas funkčného obdobia 5 rokov bude zastávať Martin Štefanco. Ten posledné tri roky pôsobil na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach ako odborný výskumný pracovník. V minulosti pracoval tiež v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Ako riaditeľ Energetickej Agentúry Regiónu Smart PSK bude mať okrem iného na starosti  navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií či návrhy riešení energetickej náročnosti objektov v rámci investičných akcií PSK a objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Adrian Kaliňak sa stal členom Správnej rady nadácie PSK

Novým členom Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny je po 29. zasadnutí krajského zastupiteľstva Adrian Kaliňak. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo jeho menovanie v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny. Na uvoľnené miesto člena správnej rady na zvyšok funkčného obdobia nastúpil po zániku členstva Jozefa Kičuru.

Ján Baloga vystriedal Jozefa Kičuru

Ján Baloga zložil na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) poslanecký sľub.

Do funkcie poslanca nastúpil ako prvý náhradník vo volebnom obvode 7 Prešov za poslanca Jozefa Kičuru, ktorému zanikol mandát 15. júla.

Predseda PSK Milan Majerský odovzdal Jánovi Balogovi aj osvedčenie o zvolení za poslanca. Kandidát koalície KDH, OĽANO, NOVA a SaS bol zároveň zvolený do funkcie člena komisie dopravy i komisie kultúry a národnostných menšín zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.

Ján Baloga (63) aktuálne zastáva pozíciu starostu obce Víťaz.

Zdroj: PSK