Skip to content
Menu
Menu

O čom včera rokovali krajskí poslanci?

V programe bolo 42 bodov. Viaceré z nich výrazne ovplyvnia budúcnosť rozvoja Prešovského kraja.

Vyhlásili dotácie – Výzva poslancov PSK a Výzva Predsedu PSK

Poslanci schválili aj dotačné programy na budúci rok. Pri Výzve Mikroprogram PSK došlo k zmene názvu na Výzva poslancov PSK a pribudol program Rodinná samospráva. Kraj na túto výzvu vyčlenil 1,86 miliónov eur. Minimálna výška dotácie je 1000 eur, maximálna 10-tisíc eur. Spolufinancovanie tvorí 20 percent. Termín na predloženie žiadosti je od 10. januára do 28. februára 2022. Novinkou je aj podpora žiadateľov, ktorí sa zapoja do súťaže Dedina roka, a to minimálnou čiastkou 1000 eur pre daný kalendárny rok. Rovnaké podmienky platia aj pri Výzve Predsedu PSK, kde sa žiadatelia môžu uchádzať celkovo o 500-tisíc eur.

Vyhlásili dotačný program – Výzva pre región 2022

Aj v roku 2022 sa budú môcť žiadatelia zapojiť do Výzvy pre región, kde je alokovaných 3,7 miliónov eur. Termín na predloženie žiadosti je od 10. januára do 31. marca, pričom minimálna výška dotácie je 20-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur, avšak maximálne 70 percent z celkového rozpočtu projektu. Spolufinancovanie tejto výzvy je na úrovni 30 percent.

Riaditelia zariadení odchádzajú do dôchodku

Poslanci prijali na decembrovom zastupiteľstve aj informatívnu správu o skončení pracovného pomeru k 31. decembru riaditeľky DSS v Legnave Gabriely Dzubinovej (starobný dôchodok), riaditeľa Šarišského múzea v Bardejove Františka Guteka a riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Igora Kudzeja (obaja z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku).

Poloniny trail

Krajskí poslanci schválili aj predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt predprojektovej prípravy potrebnej na dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail a taktiež na dobudovanie cykloinfraštruktúry 1. etapy úsek Stakčín (predpokladaný rozpočtový náklad max. 3,89 miliónov eur) a úsek Ulič – Uličské Krivé (predpokladaný rozpočtový náklad max. 2,31 miliónov eur), 2. etapy Starina – bývalá obec Ruské (predpokladaný rozpočtový náklad max. 5,37 miliónov eur).

Zdroj: PSK