Skip to content
Menu
Menu

Obnovia historickú budovu župného gymnázia v Levoči

Prešovský samosprávny kraj sa pustil do opravy vyše storočnej historickej budovy župného Gymnázia J. Francisciho Rimavského v Levoči. Aktuálne sa ukončila jedna zo štyroch etáp projektu, zámerom ktorého ja sanácia objektu proti vlhkosti. Sanáciou prešlo krídlo budovy s telocvičňou, ktorá sa taktiež zrekonštruovala. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na tieto stavebné práce z vlastných zdrojov preinvestoval 425-tisíc eur.

Budova Gymnázia Jána Francisciho Rimavského v Levoči, ktoré patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraj, si vyžiadala rekonštrukčný zásah. Dôvodom je vlhkosť 109-ročného objektu, ktorá ovplyvnila aj využívanie jej interiérových priestorov či už na účely realizácie výučby v učebniach alebo na skladové zabezpečenie. Projekt komplexnej sanácie budovy v predpokladanom rozpočtovom náklade 1,1 mil. eur má tento problém vyriešiť.

V rámci jeho štyroch naplánovaných fáz je aktuálne ukončená jedna z nich. Sanácia s chemickou injektážou a izoláciou proti vlhkosti sa konkrétne vykonala v krídle budovy gymnázia, kde je situovaná telocvičňa, ktorá sa kompletne zrekonštruovala. Stavebné práce v rámci úvodnej etapy projektu si vyžiadali investíciu vo výške 425-tisíc eur. Krajská samospráva ich poskytla z vlastného rozpočtu.

„Objekt z roku 1913 si už naozaj žiadal opraviť, pretože nadmerné vlhko túto národnú kultúrnu pamiatku jednak znehodnocuje a zároveň zasahuje aj do kvality vyučovacieho procesu, ktorý na škole prebieha. Som rád, že sme na projekt vyčlenili financie a pustili sa do jeho realizácie. Dnes sme odovzdali do užívania prvú sanovanú časť objektu i zrekonštruovanú telocvičňu. No rozhodne pokračujeme v našom zámere uchrániť tento objekt ďalej. Na nasledujúcu etapu sme už vyčlenili financie vo výške približne 135-tisíc, pričom sanáciu ďalšieho krídla školy by sme chceli stihnúť ešte do konca tohto roka a v závislosti od finančných možností následne v ďalších nasledujúcich rokoch dokončiť zostávajúce dve etapy projektu,“ vyjadril sa v Levoči na pôde školy predseda PSK Milan Majerský.

Prvá z etáp projektu sanácie budovy levočského gymnázia konkrétne zahŕňala zemné práce, chemickú injektáž, úpravy povrchov, konštrukčné a búracie práce, izoláciu proti vlhkosti, opravu podláh i realizáciu malieb. V rámci rekonštrukcie telocvične sa odstránili podkladové vrstvy betónu a zhotovil sa nový betónový povrch, zároveň sa tu zrealizovala výmena palubovky.

Financie Prešovského samosprávneho kraja boli použité aj na opravu bleskozvodu, kanalizačné a výkopové práce, odstránenie trhlín, ako aj na práce na medziposchodí. Všetky sanačné činnosti na časti objektu budovy i rekonštrukčné práce v telocvični gymnázia prebiehali od leta 2021 do jari 2022.

Zdroj: PSK