Skip to content
Menu
Menu

Otestujte logické myslenie vašich predškolákov

Do intelektovej súťaže, ktorá práve dopísala svoj siedmy ročník sa zapojilo takmer šesť a pol tisíc detí z 331 materských škôl. Medzi 6 411 deťmi, ktoré sa prelúskali logickými úlohami, patrili tentoraz aj najmenší z Čiech.

Súťaž Logická olympiáda pre najmenších podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov.

Cieľom Logickej olympiády je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať pri vstupe do školy. „Obsahom zápolenia je previerka jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ priblížil obsah úloh Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a jeden z odborných garantov súťaže.

Olympiáda pre najmenších, ktorá sa niesla v duchu motta „Súťažíme, ale neprehrávame“ prebiehala od 18. apríla do 1. júna. Súťažiaci sa museli popasovať s ôsmimi logickými úlohami. „Olympiáda sa realizovala v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači či interaktívnej tabuli,“ vysvetlil učiteľ intelektovo nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.

Vyhlasovateľ súťaže poskytol zaregistrovaným materským školám testovací súbor logických úloh a certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe. Predškoláci načreli do sveta logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Podľa Ľuboša Lukáča riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporuje prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie dieťaťa.

Organizátori nabádajú deti rozmýšľať i netradične a svoje riešenie – výsledok tiež zdôvodniť. Oproti predchádzajúcemu ročníku pribudlo tentoraz skoro dva a pol tisíc detí. Pre ďalšie ročníky sa počíta s deťmi z iných európskych krajín. Po ukončení súťažného ročníka organizátori sprístupnili testové úlohy aj verejnosti. Svojich predškolákov tak môže bez registrácie otestovať každý. „Stačí vytlačiť súťažné úlohy, prečítať zadanie každej z úloh a po určení odpovede dieťaťom sa pýtať na logické zdôvodnenie odpovede,“ uzavrel Lukáč.

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Anna Polačková