Skip to content
Menu
Menu

Pandémia nezastavila mimoškolskú činnosť, pedagógovia inšpirujú študentov

Pandémia ochorenia Covid – 19 bezprecedentne zasiahla do výchovno-vzdelávacieho procesu. Opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili poskytovanie príležitostí na vzdelávanie v školách, ale aj mimoškolských zariadeniach. Dopady sociálnej izolácie mladých badať na ich ohrozenom duševnom zdraví, strate pracovných návykov či vo flexibilne stanovenom režime dňa.

Tieto dôvody nás vychovávateľov Súkromného školského internátu na ulici Sabinovskej v Prešove spolu s pani riaditeľkou Dr. Evou Ondríkovou, zalarmovali zamyslieť sa nad možnosťami zmiernenia tohto neblahého, no bohužiaľ reálneho fenoménu.

Od začiatku školského roka v rámci obmedzení plynúcich z dodržiavania epidemických nariadení, ponúkame žiakom pestrú paletu výchovno-vzdelávacích aktivít. Tie sú výsledkom vynaliezavosti, dôvtipu, originality a nápaditosti.

Náš internát sa pýši sympatiami k ľudovému umeniu. Aj v tejto neľahkej dobe sme myšlienke tradovania ľudovej kultúry, ostali verní. Prostredníctvom rozhlasového vysielania sa éterom šíria ľudové piesne v podaní talentovaných žiakov. Príjemná atmosféra je umocnená doprovodom hudobných nástrojov a tieto sú súčasťou bohatého vybavenia hudobnej miestnosti.Tematické rozhlasové pásma sú zladené s výberom piesní. Žiaci sa tak v priamom prenose ocitnú v roli moderátora či hudobného interpreta. Individuálnym prístupom ich  motivujeme k vlastnej tvorbe básní a piesní.

V rámci tvorivých dielní, manuálne nadaní žiaci aktualizujú výzdobu internátu a nezaháľali ani v zhotovovaní handmade vianočných darčekov. Formou výstavky vo vestibule internátu sú nielen k nahliadnutiu, ale aj zakúpeniu. Výťažok poputuje na dobročinné účely.

Nevyhýbame sa ani športovým aktivitám. Uvedomujeme si ich nevyhnutnosť pre  mentálne zdravie našich žiakov. K dispozícii máme dve posilňovne i biliardovú miestnosť, ktoré žiaci navštevujú individuálne pod dozorom vychovávateľa.

Všetkých tých, ktorí sa do výchovno-vzdelávacieho procesu zapájajú aktívne, príjemne potešila pani riaditeľka. Odovzdala im parfémy, písacie potreby a sladkosti a popriala veľa elánu a energie. Týmto sa chceme poďakovať sponzorovi DM drogérie market za voňavé darčeky a želáme im veľa spokojných zákazníkov.

Kolektív vychovávateľov
Súkromný školský internát, Sabinovská 2,Prešov