Skip to content
Menu
Menu

Poslanci schválili zloženie komisií

Krajskí poslanci schválili na svojom treťom zasadnutí (12.12.) návrh na zriadenie a zloženie komisií Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Po minulom rokovaní, kde odklepli zloženie finančnej komisie, si dnes odsúhlasili zloženie ďalších desiatich komisií.

Predsedom Komisie dopravy bude Ján Hirčko, predsedníčkou Komisie kultúry a národnostných menšín bude Viera Leščáková, za predsedu mandátovej komisie si poslanci zvolili Vladimíra Jánošíka a za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Pavla Ceľucha.

Predsedom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu bude Jozef Kmec, predsedom Komisie sociálnych vecí a rodiny zas Jozef Baran, zastávať funkciu predsedu Komisie správy majetku a investícií bude Patrik Mihaľ.


Gabriel Paľa bude predsedom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, za predsedu Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia si poslanci schválili Miroslava Benka a za predsedu Komisie zdravotníctva Petra Bizovského.

Na poslednom Zastupiteľstve PSK bola schválená finančná komisia, ktorej predsedníčkou je Zuzana Bednárová. Z celkového počtu 11 komisií sú tak na ich čele dve ženy a deviati muži.

Zdroj: PSK