Skip to content
Menu
Menu

Poznáme víťazov finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Už po deviatykrát sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa finále uskutočnilo online s využitím LMS Moodle prostredia.

V tohtoročnom 9. ročníku Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov zaregistrovali organizátori 2013 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov vo všetkých organizačných formách vzdelávania nadaných žiakov. Všetci zaregistrovaní súťažiaci sa v priebehu mája 2021 zapojili do školských kôl Logickej olympiády. Po vyhodnotení úspešnosti najúspešnejších 119 súťažiacich postúpilo do finálového kola.

9. júna 2021 sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Finálové kolo prebehlo online formou využitím LMS Moodle prostredia. Do finále sa zapojilo 53 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 1. – 4. ročník ZŠ a 66 najúspešnejších súťažiacich v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť dvadsať logických úloh za stanovený maximálny čas. Víťazmi súťažnej kategórie A (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) sa stali: 1. miesto – Michal Hudák, Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice; miesto – Róbert Palacka, Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky, 3. miesto: Andrej Onderišin, Základná škola, Krosnianska 4, Košice.

Víťazmi súťažnej kategórie B (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov) sa stali: 1. miesto – Richard Dudek, Základná škola A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin, 2. miesto – Kristián Lovčičan, Základná škola, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom, 3. miesto – Andrej Straube, Súkromná základná škola a Gymnázium CENADA, Majerníkova 60, Bratislava.

Víťazom 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov blahoželáme!

Jubilejný 10. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutoční začiatkom budúceho kalendárneho roka. Vyhodnotenie finálového kola 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov si môžete pozrieť TU: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia súťaží celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže sú: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov.

Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov a prebieha od roku 2013 vo dvoch súťažných kategóriách: A – žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ a B – žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ. Testovací súbor pozostáva z úloh zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

Mgr. Ľuboš Lukáč
Foto: Rajmund Petrík