Skip to content
Menu
Menu

Praktické maturity sa konali aj v hoteloch, predajniach a výrobných firmách

Záujem o duálny systém vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji narastá. V aktuálnom roku 2022 je v tomto type vzdelávania zapojených vyše 1100 žiakov zo župných stredných škôl. Celkovo 86 z nich v máji vykonalo úspešné praktické maturitné skúšky u zamestnávateľov, v ktorých sa duálne vzdelávali. Ide o historicky najvyšší počet maturantov dualistov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Praktické maturitné skúšky žiakov stredných odborných škôl prebiehali v školskom roku 2021/2022 celkovo u 20 zamestnávateľov, ktorí majú so strednými školami na území kraja uzavreté zmluvy o duálnom vzdelávaní. V aktuálnom školskom roku je týchto firiem vyše 340, pričom počet dualistov už prekročil hranicu 1 220. Z celkového počtu žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania tvoria až 90% práve študenti stredných škôl krajskej samosprávy. Aktuálne je ich vyše 1 100, o takmer tristo viac ako v predošlom školskom roku.

„Trend posledných dvoch rokov nám ukazuje, že záujem o duál neustále narastá. Kým v roku 2017 sme mali v duáli v našom kraji zapojených vyše 80 žiakov dnes je to pätnásťnásobne viac. Naozaj vidíme snahu našich škôl čo najviac prepojiť teóriu s praxou, dostať svojich žiakov priamo na pracoviská zamestnávateľov už počas štúdia, aby si v tých mohli overovať svoje zručnosti a získavať nové,“ zhodnotil duálne vzdelávanie v školách PSK jeho predseda Milan Majerský.

Podľa neho je to moderný spôsob prípravy na povolenie, ktorý je prínosný pre všetky strany. „Žiak získava kontakty a v mnohých prípadoch sa po skončení svojho štúdia vo firme, kde sa prakticky vzdelával, aj zamestná. To sú naozaj práve tie benefity, ktoré náš kraj potrebuje, aby sme si tu mladých udržali,“ dodal šéf kraja.

V prvých májových dňoch si získané zručnosti a schopnosti overilo 86 dualistov z trinástich stredných škôl PSK. Najviac, až 44 ich bolo zo škôl Prešovského okresu, 23 z okresu Poprad, konkrétne z Popradu, Svitu a Vysokých Tatier. Taktiež osem zo Starej Ľubovne, päť z Medzilaboriec, traja z Bardejova a Vranova nad Topľou. V rámci odborov bol najvýraznejší počet maturantov zastúpený v oblasti mechaniky a programátorstva. Celkovo ich bolo 37.

V gastro oblasti, v odboroch kuchár a čašník, servírka, u zamestnávateľov maturovalo 14 dualistov. Ďalšími odbormi, v rámci ktorých sa vykonávali praktické maturity priamo vo firmách, boli obchodný pracovník, autoopravár, lesná výroba, inštalatér, elektromechanik a operátor kožiarskej výroby.

Praktická časť maturitných skúšok prebiehala v rôznych firmách na celom území kraja. Sú medzi nimi napríklad Tatravagónka v Poprade, Spinea v Haniske, Motor- Car Prešov, Obuv Špeciál v Bardejove i sieť tatranských hotelov či  supermarketov a drogéria.

„Naším cieľom v oblasti duálneho vzdelávania je aktívna podpora stredných odborných škôl a zamestnávateľov na území kraja pre vstup do tohto systému. Záleží nám na kvalite vzdelávania a praktického vyučovania v škole i vo firmách. V tomto ohľade sme urobili významný pokrok a postupnými krokmi pracujeme na neustálom zlepšovaní podmienok,“ dodal predseda M. Majerský.

V školskom roku 2020/2021 v Prešovskom kraji u zamestnávateľa maturovalo 80 žiakov. Z tohto počtu tridsať zostalo pracovať v danej firme, 22 žiakov dostalo pracovnú zmluvu, no neprijalo ju, 18 pokračovalo v štúdiu a len siedmim nebola pracovná zmluva ponúknutá.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Foto: PSK