Skip to content
Menu
Menu

Pravoslávni vstúpili do sviatočného obdobia Christovho Narodenia

Prečítať článok

Pravoslávna cirkev na Slovensku i vo svete vstupuje do sviatočného obdobia Christovho Narodenia, ktoré sa podľa juliánskeho kalendára začne 7. januára.

„Boh sa nám rozhodol zjaviť tak, ako si to nikto nedokázal predstaviť – ako jeden z nás. Ukázal nám, že pre Neho žiadna priepasť nie je príliš hlboká a žiadna núdza nepresahuje Jeho schopnosť dať nám celého Seba až do konca, podeliť sa s nami o to, čo On sám je – o večný život, nekonečnú radosť, svetlo a pravdu, lásku a víťazstvo,“ uvádzajú v tohtoročnom

Posolstve Posvätnej synody pri príležitosti sviatku členovia Posvätnej synody na čele s metropolitom Rastislavom. Christovo Narodenie v tele je vyjadrením pravdy o slobode človeka, ktorý je povolaný spoznať Boha nie v sile, moci a sláve, ale v maličkom Dieťati, v tajomstve Božej pokory. Človek je povolaný nie podriadiť sa Bohu, ale milovať Ho – prijať Ho do svojho srdca a tešiť sa z nekonečnej krásy Božej lásky a dobroty.

„Môžeme bez povšimnutia prejsť okolo betlehemskej jaskyne, popri tomto Dieťati v náručí Matky, uprostred noci si nemusíme všimnúť slabé svetlo, mihajúce v temnote. Môžeme naďalej uctievať rôznych bôžikov – politické autority, módne trendy, kultúru konzumu, nacionalizmus a rôzne ďalšie presvedčenia o vlastnej výnimočnosti a nadradenosti, presne tak, ako to robili ľudia kedysi. Iba tí, čo sú slobodní od podobných náchylností, si dokážu všimnúť Christa, uveriť v Neho, radovať sa z Jeho príchodu a žiť v Jeho blízkosti,“ uvádza sa v tohtoročnom Posolstve.

Ranná bohoslužba v deň sviatku Christovho Narodenia sa začína slovami: Christos sa rodí – oslavujte Ho! Christos zostupuje z neba – vyjdite Mu v ústrety! Christos prichádza na svet – vyvyšujte Ho! Spievaj Hospodinovi celá zem a veseľte sa národy, lebo sa preslávil! – preslávil práve veľkosťou Svojej lásky a pokory.

„Nech táto láska a pokora preniknú do nášho srdca a tak ako kedysi, aj teraz nech nám všetkým pomôžu uvedomiť si svoju spolupatričnosť a spoluzodpovednosť za svet, v ktorom žijeme. Modlíme sa, žehnáme a prajeme každému duchovnú radosť z osláv sviatku Christovho Narodenia, ako aj dobrý začiatok a spásonosné prežitie Nového roku Božej milosti 2023,“ popriali všetkým členovia Posvätnej synody.

Pravoslávni veriaci si k štedrovečernému stolu zasadli v predvečer sviatku Christovho Narodenia 6. januára. Predpoludním sa v chrámoch konala bohoslužba tzv. kráľovských hodín. Liturgia Bazila Veľkého bola v tento deň spojená s večernou bohoslužbou. Po večeri sa veriaci vybrali opäť do chrámu na bohoslužbu tzv. bdenia. Na samotný sviatok sa slúži liturgia Jána Zlatoústeho. Na ďalší deň oslávili pravoslávni veriaci sviatok Zboru Presvätej Bohorodičky a sviatočné trojdnie uzavrie spomienka na prvého mučeníka Štefana.

Prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.
Ilustračné foto: Vianoce.sk