Skip to content
Menu
Menu

Pred 775 rokmi sa začala písať história Prešova

Jedným z najvýznamnejších dátumov v histórii Prešova je 7. november 1247, kedy vznikla prvá písomná zmienka o meste. Tento rok si tak Prešov pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky.

Prvá písomná správa o Prešove pochádza zo 7. novembra 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV. V texte je Prešov uvedený ako „Epuries“, latinizovanou podobou maďarského názvu Eperjes.

Územie mesta bolo kontinuitne osídlené už od 8. storočia nášho letopočtu. Počiatky stredovekého Prešova sa spájajú s rozptýlenými osadami, ktoré ležali na terasách po oboch stranách Torysy a boli osídlené slovanským a maďarským etnikom. Z nich sa postupne formovalo budúce stredoveké mesto Prešov.

Prílev nových nemeckých kolonistov v polovici 13. storočia, ktorých pozval kráľ
Belo IV. po tatárskom vpáde, mal veľký podiel na premene trhovej osady na mesto. Prvá písomná zmienka o Prešove je spojená práve s nemeckými osadníkmi.

V listine zo dňa 7. novembra 1247 kráľ Belo IV. reaguje na sťažnosť cistercitských mníchov z Bardejova, ktorí obvinili prešovských Nemcov z toho, že odstránili hraničné kamene ich pozemkov a nahradili ich falošnými. V texte je osada Prešov uvedená pod menom Epuries.

7. novembra 1247 bol Prešov historicky prvýkrát písomne doložený a tento dátum patrí medzi pamätné dni mesta. V nasledujúcich rokoch vývoj osady napredoval, aj keď Prešov zostával ešte stále poddanskou dedinou patriacou k panstvu hradu Šariš.

Zdroj: presov.sk