Skip to content
Menu
Menu

Kontrolóri odhalili podvod za 1,8 milióna eur

(pv) – Kontrolóri finančnej správy odhalili daňového podvodníka, ktorý obchodoval s mobilnými telefónmi. Pri odpočítaní dane pri nadobudnutí tovaru si chcel nezákonne uplatniť sumu takmer 1,8 milióna eur. Na tento podvod však prišli kontrolóri finančnej správy. Počas daňovej kontroly zistili, že dodanie tovaru na územie Slovenskej republiky bolo vedené „len na papieri“.

Daňový subjekt deklaroval, že tovar nadobudol z členských štátov Európskej únie a následne ho dodával do iných členských štátov. Kontrolóri sa zamerali na overenie splnenia podmienok odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru.

V rámci medzinárodnej výmeny daňových informácií požiadali viaceré zahraničné finančné správy o preverenie údajov vykazovaných kontrolovaným daňovým subjektom. Z odpovedí na žiadosti kontrolóri zistili, že tovar vôbec nebol dodaný na územie Slovenskej republiky a z uvedeného dôvodu nevznikol nárok na odpočítanie dane. Vďaka tomuto úsiliu sa im podarilo zachrániť v štátnom rozpočte nemalú sumu. Celková výška dorubeného rozdielu dane po kontrole totiž dosiahla takmer 1,8 milióna eur.

Nárok na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká len platiteľovi dane, ktorý nadobudol takýto tovar a miestom jeho nadobudnutia, t.j. skončenia jeho odoslania alebo prepravy, je Slovenská republika. V rámci systému medzinárodnej výmeny informácií, v ktorej je zapojená aj slovenská finančná správa, má každý členský štát Európskej únie možnosť získať údaje aj z iných členských štátov a tak overiť správnosť podaného daňového priznania našich daňových subjektov.

Finančná správa informuje o prípadoch z kontrol s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a verejnosti a poukázať na prípady z praxe, kedy sa ukázalo, že porušovať zákon sa nevypláca.

Ilustračné foto: archív finančnej správy

Týždeň vedy a techniky