Skip to content
Menu
Menu

Štátna vedecká knižnica organizuje Týždeň vedy a techniky

Prečítať článok

Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila počas Týždňa vedy a techniky, ktorý bude  v dňoch 7. -11. novembra 2022, zaujímavé kultúrno-výchovné podujatia pre verejnosť. Tie sa budú realizovať v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1, Prešov   a môžu sa ich zúčastniť skupiny aj jednotlivci.

Prvým podujatím je interaktívna výstava vedeckých hračiek s názvom TECHNIKA – VEDECKÁ HRAČKA. Výstava je určená žiakom základných škôl a pripravili ju členovia banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka.

Vernisáž výstavy je 7. 11. 2022 o 13.00 hod., kedy budú predstavené jednotlivé exponáty a ich možnosti. Výstavu, ktorá  približuje techniku a niektoré jej pojmy i fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek, si môžu záujemcovia pozrieť do 11. 11. 2022.  Jej cieľom je rozvíjanie voľnočasových záujmových technických a výtvarných aktivít, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Malí aj veľkí môžu spoznávať jednotlivé hračky,  učiť sa hrou a zároveň si všetky  exponáty  vyskúšať. Pomôckou pri hre s menej známymi či neznámymi hračkami im budú prehľadné manuály.

Michal Figura 7. 11. 2022 predstaví svet očarujúcej fyziky podujatím, ktoré zaujme deti aj dospelých, s názvom  Kúzelná fyzika. Zábavno-vzdelávacie predstavenie je pásmom experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom. Fyzikálne kúzla sú ukážkou fyzikálnych javov a divákom všetkých vekových kategórií  predstavia fyziku zábavným spôsobom.

Virtuálny vesmír sa uskutoční v dňoch  9. a 11. novembra 2022. Je realizovaný interaktívnym premietaním 360-stupňových videí a fotografií  s vesmírnou tematikou prostredníctvom okuliarov vo virtuálnej realite.

Podujatie je realizované formou prednášky, kedy si účastníci nasadia virtuálne okuliare a dostanú výklad vedený odborným lektorom. Na záver je táto netradičná vzdelávacia aktivita ukončená diskusiou.

V rámci online prostredí knižnica pripravila výstavu s názvom Vek rozumu – vek racionalizmu : 17. storočie v starých tlačiach, ktorá bude dostupná pre zaregistrovaných používateľov v  Privátnej zóne na webstránke knižnice od 11. 11. 2022 do 11. 11. 2023.

Obsahom výstavy bude problematika raného novoveku, historických dokumentov – starých tlačí z obdobia 17. storočia, ktoré v slovenských aj svetových dejinách prinieslo viacero zmien, nielen v oblasti politických či hospodárskych dejín, ale aj v oblasti vedy, filozofie, náboženstva. Býva preto nazývané aj ako obdobie či vek rozumu, racionalizmu.

Výstava ponúka pohľad na vybrané dokumenty z daného storočia z historického knižničného fondu knižnice v online prostredí. Poukazuje na vybrané diela a ich autorov, na knižnú grafiku s dôrazom na slovaciká a európske prostredie, ktoré malo dosah a význam aj pre naše územie.

Renáta Šmidová