Skip to content
Menu
Menu

Na Sekčovskej ulici je obnovená trolejbusová doprava

Linka 4 bude od 4.11.2022 opäť začínať a končiť jazdu na konečnej zastávke Pod Šalgovíkom a už nebude premávať na Sibírsku. Od rovnakého dátumu sa zároveň ruší dočasná kyvadlová linka 4A.

Dopravný podnik mesta Prešov od piatka 4. novembra 2022 obnoví premávku trolejbusovej linky 4 v pôvodnej trase na konečnú zastávku Pod Šalgovíkom, čo zároveň znamená, že táto linka už nebude premávať na Sibírsku. 

Dôvodom týchto zmien je ukončenie hlavnej časti prác na rekonštrukcii cesty na Sekčovskej ulici, v časti nad podchodom. V tejto súvislosti sa ruší premávka dočasnej kyvadlovej autobusovej linky 4A a prestup cestujúcich na zastávke Martina Benku už nebude potrebný.

Od 4.11.2022 zároveň dôjde k úprave cestovných poriadkov liniek MHD 4, 7, 8 a 10 (ide najmä o posledné večerné spoje), pričom platiť bude verzia cestovných poriadkov z 5.9.2022.

 Výmena cestovných poriadkov na zastávkach MHD sa uskutoční 3. novembra 2022.

Zastávka MHD Vansovej v smere Pod Šalgovíkom zatiaľ zostáva presunutá v dočasnej polohe, približne o 50 metrov. Po finálnom ukončení stavebných prác v jazdnom páse sa zastávka vráti na pôvodné miesto.

Zdroj: DPMP
Foto: IMHD.sk

Týždeň vedy a techniky