Skip to content
Menu
Menu

Prerazili tunel Bikoš, je dlhý 1 153 metrov

(pv) – Po takmer roku včera prerazili tunel Bikoš, ktorý je súčasťou 4,3 kilometra dlhého severného obchvatu mesta Prešov. Začína sa v napojení na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ a končí sa v mimoúrovňovej križovatke Prešov sever s cestou I/68, ktorá zabezpečí vylúčenie tranzitu s centrálnej mestskej zóny.

Motoristom pri prejazde ušetrí približne 10 minút času. Je dlhý 1 153 metrov, navrhli ako diaľničný dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou.

Raziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou prvej etapy severného obchvatu mesta Prešov, boli zahájené 5. júna 2020. Ako prvá sa začala raziť západná tunelová rúra. Jej razenie postupovalo denne približne o 3,8 metra. Priemerný denný výkon razenia východnej tunelovej rúry bol 3,7 metra. Baníci razili tunel Novou rakúskou tunelovacou metódou zo severného portálu smerom na južný portál. Práce sa realizovali v nepretržitej prevádzke a podieľalo sa na nich 105 pracovníkov stavby.

„Národná diaľničná spoločnosť dokázala, že pri kvalitnom manažmente a riadení dokážu aj na Slovensku byť stavby, ktoré sú v súlade s harmonogramom. Kiežby sme takto stavali všade. Nemôže to skončiť prvou etapou severného obchvatu Prešova. Som presvedčený, že v najbližších týždňoch, možno mesiacoch, bude zahájená aj súťaž na druhú etapu severného obchvatu Prešova. Nemali sme dobré dáta, nevychádzala návratnosť tohto projektu, čiže spolu s Útvarom hodnoty za peniaze a s Výskumným ústavom dopravným prepočítavame druhú etapu tak, aby sme ju mohli s čistým svedomím v lete korektne a kvalitne vysúťažiť, respektíve začať súťaž,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Tunel Bikoš bude dvojrúrový cestný tunel s jednosmernou premávkou. Z oboch tunelových rúr sa vyťažilo spolu 220 000 m3 horniny, ktorá sa použila ako násypový materiál do ostatných stavebných objektov.

Ide o ukážkový príklad ako sa dá efektívne využiť materiál získaný z razenia tunela na násypové telesá stavby. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia, slúžiace ako chránené únikové cesty. V každej tunelovej rúre bude 7 protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, 7 SOS kabín a  jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. Opomenúť nemožno ani zariadenie pre rozpoznanie ADR kódu na autách prepravujúcich nebezpečné látky.

V prvých mesiacoch tohto roka sa začali práce na základových konštrukciách tunela. Nasledovať bude realizácia hydroizolačného súvrstvia, drenážneho odvodnenia, armovanie horných klenieb sekundárneho ostenia tunela a ich betonáž.

V záverečnej fáze výstavby príde na rad vnútorné vybavenie tunela (chodníky, výklenky, vozovka) a práce budú ukončené montážou technologického vybavenia tunela.  

Počas výstavby sa vyskytli u zamestnancov prípady ochorenia COVID-19. Podľa generálneho riaditeľa NDS Juraja Tlapu zhotoviteľ dokázal výpadky nahradiť. Napredujú dokonca rýchlejšie, ako to mali naplánované. Tlapa je presvedčený, že termín ukončenia na jar 2023 je reály.

Zhotoviteľom R4 Prešov, severného obchvatu prvej etapy, ktorého súčasťou je tunel Bikoš, je Váhostav – SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142 876 816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.

„Pred pár týždňami som na vláde predstavil harmonogram investičnej výstavby. Ja rešpektujem R4 ako súčasť koridoru Via Carpatia. Nesmieme ju stavať po úsekoch, lebo zmysel bude dávať len ako celok. Je to v harmonograme investičnej výstavby relatívne vysoko, ale asi uznáme všetci, že nemôže byť R4 skôr ako D1,“ povedal na margo výstavby celej R4 minister Doležal.

Podľa primátorky Prešova Andrey Turčanovej je doprava v Prešove celé roky veľmi kritická. „Naozaj som veľmi vítala, keď sa rozhodlo ministerstvo dopravy, že začne s D1 a následne, vlastne o dva roky neskôr, aj s R4. To, že už je prerazený tunel, je, si myslím, dobrý signál. Verím, že sa dočkáme dobudovania R4, ktorá je naozaj pre rozvoj regiónu, ale aj mesta Prešov, veľmi dôležitá a kľúčová,“ povedala Turčanová.

Foto: TASR