Skip to content
Menu
Menu

Prešov je stále tretie najväčšie mesto na Slovensku, ale počet obyvateľov klesá

Prečítať článok

ŠÚ SR zverejnil 20. januára 2022 prvé oficiálne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021). Pozrite si základné údaje z mesta Prešov.

Podľa výsledkov SODB 2021 bol k 1.1.2021 počet obyvateľov v meste Prešov 84 824, čím je Prešov v počte obyvateľov naďalej na 3. mieste spomedzi ostatných krajských miest SR.

Hlavné mesto SR Bratislava: 475.503 obyvateľov

  1. Mesto Košice: 229.040 obyvateľov
  2. Mesto Prešov: 84.824 obyvateľov
  3. Mesto Žilina: 82.656 obyvateľov
  4. Mesto Nitra: 78.489 obyvateľov
  5. Mesto Banská Bystrica: 76.018 obyvateľov
  6. Mesto Trnava: 63.803 obyvateľov
  7. Mesto Trenčín: 54.740 obyvateľov

V Prešove žije 40 644 mužov, čo predstavuje 47,92%, žien je spolu 44 180, čo je 52,08%.

Prešov má 57 106 obyvateľov v produktívnom veku od 15 do 64 rokov a 15 502 ľudí v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Detí vo veku od 0 do 14 rokov (predproduktívny vek) je 12 216. Spomedzi obyvateľov je v meste Prešov najviac 35-ročných mužov a 63-ročných žien. Vyše 95% všetkých obyvateľov Prešova sa narodilo na Slovensku.

Najviac Prešovčanov sa hlási k slovenskej národnosti, v Prešove však žijú aj obyvatelia  rusínskej, ukrajinskej, rómskej, českej, maďarskej a ďalších národostí. Z jazykov prevažuje slovenský jazyk, nasleduje rusínsky jazyk, český, ukrajinský, rómsky a maďarský jazyk.

Podľa rodinného stavu žije v Prešove 35 443 slobodných ľudí a 36 560 ženatých mužov a vydatých žien.

Mesto Prešov má vyše 26 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a rovnako viac ako 26% ľudí s úplným stredným vzdelaním s maturitou. Základné vzdelanie má vyše 10% obyvateľov, stredné odborné vzdelanie bez maturity má viac ako 14% obyvateľov.

Najviac obyvateľov mesta Prešov v sčítaní uviedlo rímskokatolícke vierovyznanie (54,76%), nasleduje gréckokatolícke vierovyznanie (8,66%), evanjelické (4,25%) a pravoslávne vierovyznanie (1,54%). Náboženské vyznanie neuviedlo viac ako 19% obyvateľov.

Zdroj: ŠÚ SR