Skip to content
Menu
Menu

Prešov má dvoch nových viceprimátorov

Primátor mesta Prešov František Oľha ustanovil za svojich zástupcov 1. viceprimátora Richarda Drutarovského (s účinnosťou od 23.11.2022)  a 2. viceprimátora  Petra Krajňáka (s účinnosťou od 1.12.2022).

Ing. Richard Drutarovský – 1. viceprimátor mesta Prešov

Narodil sa v roku 1971 v Prešove.

V roku 1994 absolvoval s vyznamenaním štúdium informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.

V období 1998 – 2003 pracoval v medzinárodnej spoločnosti zameranej na vývoj softvéru, viedol projektové tímy, zodpovedal za projektový kontroling a manažment kvality.

V Prahe manažoval prípravu finančného infosystému milánskej burzy na bezproblémové zavedenie spoločnej európskej meny.

Pracoval a riadil projekty v Bratislave v oblasti finančných infosystémov pre poisťovníctvo a vnútropodnikový manažment dokumentov.

Venuje sa oblasti posilňovania vplyvu občanov na správu vecí verejných a prístupu verejnosti k informáciám, potláčania korupcie, zapája sa do tvorby legislatívy pre oblasť stavebného práva a územného plánovania, je publikačne činný, jeho názory citujú tlačené a elektronické médiá.

Bol hovorcom Prešovčanov pri viacerých petičných akciách týkajúcich sa napríklad územného plánu, netransparentného predávania mestských pozemkov a riešenia neúnosného vplyvu dopravy na obyvateľov ulíc v susedstve hlavného ťahu Košice – Poprad.

Počas troch volebných období bol členom mestskej rady.

Mgr. Peter Krajňák – 2. viceprimátor mesta Prešov

Narodil sa v roku 1981 v Prešove.

V roku 2000 maturoval na Strednej lesníckej škole v Prešove. Po skončení základnej vojenskej služby v Bratislave (2000 – 2001) pokračoval v štúdiu na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, ktorú ukončil v roku 2007.

Päť rokov učil na základnej škole v obci Svinia, v rokoch 2012 – 2013 pôsobil na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v Bratislave. V rokoch 2016 – 2020 bol štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od roku 2010 je nepretržite poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove za volebný obvod č. 5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby, v minulom volebnom období bol jeho predsedom. V rokoch 2013 – 2017 bol poslancom Prešovského samosprávneho kraja.

Do funkcie viceprimátora ho nominoval poslanecký klub: HLAS-SD – nezávislí – SZÖVETSÉG – ALIANCIA.

K jeho záľubám patrí regionálna história, turistika, fotografovanie a šport. Vo voľnom čase sa venuje dejinám Solivaru a jeho propagácii. Pracuje s rómskou mládežou a bol aktívny v rusínskom národnom hnutí. Vydal štyri samostatné publikácie a v regionálnej a cirkevnej tlači publikoval vyše dvesto príspevkov.

Je ženatý, má jedného syna, s rodinou žije v Prešove v časti Solivar.

 Zdroj: presov.sk