Skip to content
Menu
Menu

Prešov si chce dať vypracovať diagnostiku Čierneho mosta

(ako) – Technický stav Čierneho mosta, ktorý je nad elektrifikovanou železničnou traťou v smere Košice – Plaveč – Muszyna je už v havarijnom stave. Jeho obnova je nevyhnutná, ale mesto na to zatiaľ nenašlo zdroje. Odhadované náklady sú 2 milióny eur. Situáciu však chce riešiť a vo Vestníku verejného obstarávania radnica zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk na vyhotovenie diagnostiky mosta.

Predpokladaná hodnota zákazky je 28-tisíc eur bez DPH (33 600 eur s DPH) a lehota na predkladanie ponúk vyprší vo štvrtok 3. decembra. Diagnostika má nielen posúdiť aktuálny technický stav mosta, ale aj overiť existujúcu projektovú dokumentáciu a jej realizovateľnosť. Ide o to, aby sa po začiatku obnovy mosta neobjavili statické poruchy, ktoré nebude možné odstrániť počas stavebných prác.

„V rámci diagnostiky požadujeme spracovať aj statický prepočet pre zistenie skutkového stavu, taktiež ak je potrebné spracovať návrh zistených potrebných opatrení, stanoviť zaťažiteľnosť mosta a zhodnotiť stavebno-technický stav,“ uvádza radnica vo vymedzení predmetu zákazky.

Most zaradili medzi investičné priority

Súčasťou diagnostiky má byť aj zabezpečenie doplnkových činností ako zabezpečenie výluky, respektíve koordinácia so Železnicami Slovenskej republiky ohľadom možnej výluky, a taktiež zabezpečenie činností súvisiacich s prípadným obmedzením cestnej dopravy.

Most na Škultétyho ulici je jedným z tých, ktorý patrí v rámci dopravy v Prešove medzi objekty s najvyššou vyťaženosťou. Od apríla mesto zaviedlo zákaz prejazdu cez tento frekventovaný most pre nákladné automobily nad 3,5 tony. Radnica ho zároveň zaradila do zoznamu 12 objektov, ktorých nevyhovujúci stav si z jej pohľadu vyžaduje prioritné riešenie. Lehota výstavby je určená približne na 15 mesiacov a vyžaduje si výluku na železničnej trati.

Foto: mb

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA