Skip to content
Menu
Menu

Súd rozhodol. Mesto náhradu škody za súkromné pozemky nezaplatí

Prečítať článok

(ako) – Súkromné pozemky v lokalite Holá hora pri Kolmanovej záhrade mesto Prešov neodkúpi. Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, ktorý rozhodol, že skupinka vlastníkov nemá nárok na náhradu škody za to, že na svojich pozemkoch nemôžu stavať rodinné domy.

Skupinka právnikov, ktorí vlastnia pozemky v blízkosti Kolmanovej záhrady, chcela v lokalite Holá hora stavať. Platný Územný plán mesta Prešov im to však neumožňuje. Mestské zastupiteľstvo totiž v novembri 2013 schválilo uznesenie, ktorým rozhodlo o zriadení Parku Kalvária Prešov ako verejnoprospešnej stavby na predmetných pozemkoch, ktorú sú odvtedy zadefinované ako plochy urbanistickej zelene.

Nedostanú 700-tisíc eur

Majitelia pozemkov pri Kolmanke tvrdili, že v dôsledku zmien v územnom pláne im bola spôsobená ujma na ich vlastníckom práve. Od mesta Prešov požadovali, aby pozemky odkúpilo za 700-tisíc eur. Odôvodnili to ako náhradu škody, ktorej sa domáhali súdnou cestou. Po tom ako neuspeli na Okresnom súde Prešov, ktorý ich žalobu zamietol, sa odvolali na krajský súd. Ten však potvrdil rozsudok prvostupňového súdu. Pre mesto Prešov to znamená, že skupinke právnikov za ich pozemky v lokalite Holá hora platiť nebude.

Ako spor vznikol

Spor okolo pozemkov v lokalite Holá hora pri Kolmanovej záhrade s celkovou výmerou 6000 m² siaha až do roku 2008, keď sa ich vlastníkmi stala skupinka právnikov, ktorí ich odkúpili od reštituentov.

Stalo sa tak približne rok po tom ako Krajský úrad životného prostredia v Prešove zrušil ochranu územia v areáli Holá hora. Začiatkom roka 2008, keď prešovské zastupiteľstvo schválilo zmeny v územnom pláne došlo k rozporu medzi jeho textovou a grafickou časťou. Na túto skutočnosť poukázala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová ešte v čase keď pôsobila ako mestská poslankyňa. Všimla si totiž, že v časti územného plánu kde sa píše o zeleni sú zaznačené stavebné parcely, a preto varovala poslancov pred možnou výstavbou v okolí Kolmanovej záhrady.

„Mojim cieľom bolo od začiatku zachovanie zelene na Kolmanke, ktorú považujem za srdce prešovskej prírody. Vlastníci pozemkov sa mi za to odvďačili podaním podnetu na políciu, vyhrážkami v poslaneckej schránke a zastrašovaním, že budem odsúdená na 15 rokov väzenia za zosnovanie zločineckej skupiny,“ uviedla primátorka.

Vlastníci pozemkov mali v pláne postaviť v tejto lokalite osem rodinných domov. Opierali sa pritom o stanovisko hlavného architekta mesta, podľa ktorého boli predmetné pozemky navrhované ako obytná plocha. Súkromní vlastníci kúpili pozemky v lokalite Holá Hora vo februári 2008 a o mesiac neskôr vstúpila do platnosti zmena v územnom pláne.

Andrea Turčanová v roku 2012 požadovala, aby sa do územného plánu vrátila pôvodná funkcia územia pri Kolmanovej záhrade. Tento návrh napokon mestské zastupiteľstvo schválilo v novembri 2013. Traja majitelia medzitým dali mestu návrh na odpredanie svojich pozemkov za 700-tisíc eur. Radnica s tým však nesúhlasila a celý spor skončil na súde.

Ilustračné foto: prešov.sk