Skip to content
Menu
Menu

Prešovská radnica podporuje petíciu za dostavbu severného obchvatu R4

(ako) – Petícia za urýchlený začiatok výstavby II. etapy severného obchvatu Prešov pokračuje ďalej. Jej iniciátori z občianskeho združenia Náš Prešov sa na pôde radnice stretli s primátorkou Andreou Turčanovou, ktorá podporila petíciu aj svojím podpisom.

Obyvatelia Prešovského a Košického kraja v petícii žiadajú vládu SR, aby neodkladne začala s výstavbou II. etapy rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov a následne až k hranici s Poľskom. Petíciu je možné podpísať online: https://bit.ly/2MVehk3

Dôvodom petície je neustály odklad výstavby II. etapy R4, nakoľko výstavbou I. etapy R4, ktorá je v súčasnosti v procese realizácie, sa nerieši hlavný problém odklonu tranzitnej kamiónovej a nákladnej dopravy z obytných zón mesta. Pre Prešov je prioritou kompletná výstavba Prešovského úseku R4, ktorý bude tvoriť severný obchvat mesta s vyústením medzi obcami Kapušany a Lada.

„Druhá časť severného obchvatu R4 je pre mesto Prešov nesmierne dôležitá, pretože prvá etapa bez tej druhej by nedávala zmysel. Až po dokončení časti R4-ky minimálne za obec Kapušany dôjde k odkloneniu tranzitnej dopravy mimo obytných zón mesta Prešov. Osobne podporujem petíciu občianskeho združenia Náš Prešov. Sama som však oslovila aj pána ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala, ktorého som požiadala o osobné stretnutie vo veci dostavby R4 ako aj ďalších tém, ktoré sa týkajú zlepšenia podmienok pre dopravu v našom regióne,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Trasovanie II. etapy obchvatu

Stavba II. etapy R4 sa má začať za križovatkou Prešov, sever, ktorá je súčasťou I. etapy. Viac ako 10 kilometrový úsek bude pokračovať tunelom Okruhliak, následne vedie trasa okolo obce Fintice a po juhovýchodnej strane obchádza obec Kapušany.

Na základe rozhodnutia vlády sa má tento úsek stavať v plnom profile. NDS avizovala vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do konca roka 2020. Začiatkom februára 2021 však NDS informovala, že spustenie súťaže bolo mierne posunuté z dôvodu precíznej prípravy zabezpečenia kvalitného zhotoviteľa stavby. Lehota výstavby by mala trvať 52 mesiacov.

 

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA