Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita zmodernizovala diagnostické centrum, využívajú ho aj známi športovci

Prečítať článok

Diagnostické centrum Fakulty športu (FŠ) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove slúžiace na výučbu, výskum, ale aj diagnostické a poradenské služby pre športovcov, prešlo výraznou obnovou. Vďaka investícii vo výške 150 tisíc eur sa dostalo na úroveň moderných zahraničných výskumných centier.

Diagnostické centrum FŠ PU, ktoré bolo založené v roku 2014, je odborným pracoviskom fakulty zabezpečujúcim komplexnú starostlivosť v oblasti diagnostiky v športe. V centre prebieha najmä edukačný proces študentov, ale realizujú sa v ňom i výskumné úlohy doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

„Pre športujúcu i nešportujúcu verejnosť centrum poskytuje diagnostické a poradenské služby zamerané na pomoc pri oslabeniach spôsobených športom, resp. nedostatkom pohybovej aktivity,“ priblížil Pavol Čech, prodekan pre vedu a rozvoj FŠ, ktorý je zároveň aj koordinátorom centra.

Zmodernizovala sa infraštruktúra a obnovili sa priestory

Rozvoj centra je zabezpečovaný z prostriedkov malých grantových schém, prostriedkov fakulty, ako tiež z vlastnej podnikateľskej činnosti. Aktuálne ukončená čiastočná rekonštrukcia priestorov a modernizácia diagnostickej infraštruktúry bola realizovaná z účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej výške 150 tisíc eur.

Na modernizáciu a obnovu diagnostickej infraštruktúry bola použitá čiastka 130 tis. eur, zvyšných 20 tis. eur bolo vyčlenených na nevyhnutné stavebné úpravy. Tie boli zamerané na demontáž starej drevenej podlahy, vybúranie a úpravu sadrokartónových priečok, niveláciu betónovej podlahy s následným osadením povrchovej vrstvy v podobe záťažového PVC a keramickej dlažby. Rekonštrukcia zahŕňala aj komplexnú výmenu elektroinštalácie a svetelných zdrojov zodpovedajúcich požiadavkám na realizáciu diagnostických procedúr.

Do centra pribudol unikátny prístroj

V rámci modernizácie diagnostickej infraštruktúry bol zakúpený profesionálny bežecký pás (HP Cosmos Pulsar Med 3P), bicyklový ergometer (Cyclus 2) umožňujúci presné nastavenie záťaže a realizáciu množstva bežeckých či cyklistických záťažových testov športovcov.

Do centra pribudol aj izokinetický dynamometer (Humac Norm), ktorý je využiteľný v tréningovej, rehabilitačnej, ale hlavne diagnostickej sfére podpory budovania výkonu športovcov a podpory zdravia bežnej populácie. Tento prístroj je svojou kvalitou a možnosťami realizácie diagnostiky svalovej sily jedinečným a zároveň prvým takýmto prístrojom na Slovensku. „Vďaka zrealizovanej obnove priestorov a modernizácií diagnostickej infraštruktúry je už možné v centre vykonávať komplexnú diagnostiku pohybových predpokladov športovcov rôznej výkonnosti, ako aj výrazne rozvíjať výskumný potenciál v oblasti starostlivosti o aktívne zdravie obyvateľstva prostredníctvom diagnostiky a poradenstva s ohľadom na pohybovú aktivitu,“ zdôraznil Pavel Ružbarský, dekan Fakulty športu. Zároveň doplnil, že aktuálnou infraštruktúrou sa Diagnostické centrum fakulty dostalo na úroveň moderných zahraničných výskumných centier.

Služby centra využívajú športovci z rôznych odvetví

Diagnostické centrum počas svojej činnosti spolupracovalo a spolupracuje s viacerými osobnosťami športu. Najviac je rozvinutá spolupráca s hokejistami, kde sa diagnostické centrum podieľalo na diagnostike hráčov A mužstva HC Košice a HK Poprad. Služby diagnostického centra využívajú hokejisti aj individuálne, zo známych tvári z oblasti športu možno spomenúť Juraja Slafkovského, Erika Černáka, Tomáša Jurča či v minulosti Rastislav Staňa a mnoho ďalších.

„Okrem hokeja sme spolupracovali aj s hádzanárskym klubmi, niekoľkonásobnými majstrami Slovenska, Iuventa Michalovce a Handball team Tatran Prešov. V rámci volejbalových klubov sú to VK Mirad UNIPO Prešov či ženský klub VK Prešov. Na individuálnej báze spolupracujeme aj s futbalistami, atlétmi, cyklistami, plavcami, bežcami a športovcami ďalších športových odvetví,“ uzavrel Čech.

Anna Polačková
Foto: Diagnostické centrum Fakulty športu