Skip to content
Menu
Menu

Prešovská župa chce oceniť inovatívny prístup učiteľov počas online vzdelávania

(ako) – Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje anketu Naj online učiteľ PSK za školský rok 2020/2021. Cieľom ankety je vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú museli prejsť školy počas pandémie koronavírusu. Nominácie sú v rukách ich žiakov zo 72 stredných škôl v Prešovskom kraji.

Pripomeňme si, aká bola realita pandemického školského roku 2020/2021. Od  októbra 2020 do konca apríla 2021 sa stredoškoláci učili prevažne vo virtuálnom priestore. Prezenčná výučba bola od 8. februára povolená v prípade končiacich ročníkov, v skupinách  5 plus pedagóg a zároveň prebiehala na stredných zdravotníckych školách.

Ostatné ročníky stredných odborných škôl a gymnázií fungovali až do uvoľnenia opatrení na prelome apríla a mája formou dištančnej výučby. Vtedy školský covid automat postupne umožňoval otvárať stredné školy už v plnom režime, a teda v prezenčnej výučbe pre všetkých žiakov.

Vedenie škôl, pedagógovia a žiaci sa situácii spojenej s presunom výučby do virtuálneho priestoru museli prispôsobiť a na zmenu promptne reagovať. Prešovská župa sa preto rozhodla zdôrazniť prácu tých učiteľov, ktorí sa s novým spôsobom online vzdelávania dokázali najlepšie popasovať a do vyučovacieho procesu vniesli originálny prístup.

Pandémia koronavírusu nám, žiaľ, uplynulý ani tento školský rok neumožnila zrealizovať naše tradičné ocenenia pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium. Avšak je dôležité vyzdvihnúť, že školy majú za sebou naozaj náročný školský rok, počas ktorého boli nútené pracovať a vzdelávať sa inak, častokrát v neznámych intenciách. Potrebné tiež bolo zmeniť zaužívané vzdelávacie návyky a spôsoby výučby. Preto sme sa rozhodli oceniť tých učiteľov, ktorí do svojho vzdelávania cez internet vniesli naozaj špeciálny a povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali ho zmeniť doslova na dobrodružstvo,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Výsledky budú známe na jeseň

Do ankety Naj online učiteľ PSK sú zapojené všetky stredné školy v Prešovskom kraji. Spolu 72 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy, cirkevné a súkromné stredné školy. Nominácie na ocenenie sú spustené od 16. júna a budú prebiehať do 16. augusta. Návrhy župe môžu posielať samotní žiaci škôl na e-mail nominacie@vucpo.sk, a to so zdôvodnením svojho výberu. Všetky informácie o nominovaní sú zverejnené na webovom sídle kraja a na školskom portáli kampo.sk. Informácie sú dostupné i na školských weboch a sociálnych sieťach stredných škôl počas celého leta.

Naj online učiteľov má župa v pláne vybrať a vyhlásiť výsledky ankety začiatkom jesene 2021. V školskom roku 2021/2022 už chce pokračovať v oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

Ilustračné foto: archív pv