Skip to content
Menu
Menu

Prešovskú univerzitu navštívil štátny tajomník pre šport

Prešovská univerzita v Prešove (PU) privítala na svojej pôde Ivana Husára, štátneho tajomníka pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa stretol s dekanom Fakulty športu PU Pavlom Ružbarským.  

Štátny tajomník Ivan Husár prišiel na svoju prvú oficiálnu návštevu Fakulty športu PU. Na úvod stretnutia ho dekan Fakulty športu informoval o rozvojových, výskumných a vzdelávacích aktivitách v oblasti športu, ktoré sa realizujú na Prešovskej univerzite. Následne sa za sprievodu dekana prešiel po areáli univerzity, prezrel si zrekonštruovaný Viacúčelový športový areál  PU, ako aj Diagnostické centrum Fakulty športu.

„Kedysi som tu pravidelne realizoval tréningové kempy a pamätám si staré atletické ihrisko, čo je však už minulosťou. Počul som, že športový areál prešiel výraznou obnovou, preto som si ho chcel prísť pozrieť aj osobne. S pánom dekanom sme zároveň diskutovali o celoslovenskom testovaní pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl, lebo máme snahu zjednotiť jednotlivé motorické testy s olympijským odznakom všestrannosti,“ priblížil štátny tajomník Iván Husár. Ako dodal, zaujímal sa taktiež o tému rozvojových projektov fakulty, na ktoré by podľa jeho slov mohlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR eventuálne v dohľadnej dobe finančne prispieť.

„Chcel by som aj touto cestou zdôrazniť, že si veľmi vážim, že pán štátny tajomník pre šport prišiel na našu fakultu. Osobne tak mohol získať aktuálny prehľad o našej športovej infraštruktúre, možnostiach v oblasti výskumu a vzdelávania v športe a na základe toho sme hľadali ďalšie prieniky spolupráce v prospech športu na Slovensku,“ ozrejmil dekan Pavel Ružbarský.

Návšteva štátneho tajomníka sa niesla v priateľskej, konštruktívnej  a otvorenej atmosfére, pričom sa zúčastnené strany dohodli na potrebe ďalších osobných stretnutí.

Text: Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec